Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.503.254

Exekuce na plat, mzdu v zahraničí - dluh na alimentech, výživném

Odesláno: 
Otevřeno 797 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
otec mého dítěte má stanovené výživné, které nehradí, podala jsem trestní oznámení na Policii, ale ti jsou bezradní, neboť on do ČR nejezdí. Má zde v ČR trvalý pobyt, avšak je zaměstnán a bydlí v Německu.
Lze podat exekuci na jeho plat v zahraničí ohledně dlužného výživného a jak mám v této věci postupovat. Moc děkuji za odpověď, s pozdravem …
 
Zdravím Vás, návrh na nařízení exekuce sice podat můžete, ale mám za to, že by nebyl úspěšný, neboť mám za to, že by zahraniční plátce mzdy (zaměstnavatel v Německu) patrně srážky ze mzdy neprováděl ve stanovené výši nebo vůbec, a to i přesto, že ČR je členským státem EÚ a jeho rozsudky by měly být v členských státech EÚ uznávány na základě uzavřených mezinárodních smluv, které ČR uzavřela nejen s členskými státy EÚ. Problémem je to, že tento exekuční titul (rozhodnutí o výživném) by muselo být rovněž úředně přeloženo do němčiny, a to stejně jako všechny listiny, které by exekutor při provádění exekuce vydal a které by byly doručovány zahraničnímu plátci mzdy. Jedné co Vám mohu doporučit je pokud by se mělo jednat o výživné pro nezletilé dítě a jeho otec by měl v ČR platné řidičské oprávnění (řidíčák) je podat návrh na nařízení exekuce a domáhat se pozastavení řidičského oprávnění, což by povinného mohlo přimět k úhradě dlužného výživného, a to pokud alespoň občas do ČR zavítá. V opačném případě budete patrně muset spoléhat buď na jeho poctivost nebo na práci orgánů činných v trestním řízení.