Počet stránek ve webu: 40.496

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.309.942

Vyhlášení exekuce na spoluvlastnický podíl obstavený od roku 2013

Odesláno: 
Otevřeno 778 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
v roce 2005 zemřela majitelka bytu, která byla matkou 3 dětí (dědický podíl činil pro každé dítě 1/3 nemovitosti), z nichž její syn zemřel před její smrtí a jeho podíl zdědily 3 jeho děti, každý 1/9 podílu, Dědictví bylo vypořádáno správně. Spoluvlastníků bytu je 5 = nejstarší dcera 1/3, mladší dcera 1/3 a dědicové zemřelého syna 1/3 z toho každý 1/9 podílu z bytu. Dědické řízení se táhlo téměř 4 roky, protože mladší dcera nekomunikovala a zdržovala jednání i po právoplatném dědickém řízení. Spoluvlastníci se po 2 letech po nabytí, dozvěděli, že podíl 1/3 mladší dcery byl zatížen exekucí. Exekutor v té době tvrdil, že předkupní právo nelze uplatnit a že máme počkat až bude vyhlášena dražba, pak prý budeme mít možnost odkoupit tento podíl v rámci předkupního práva za určenou cenu exekutorem. Bohužel exekutor zadržoval tento podíl více jak 5 let a mezitím vešel v platnost nový zákon o nemovitostech. Podle nového zákona údajně nemáme předkupní právo a vyhlášená online dražba proběhla bez možnosti odkoupit podíl před dražbou, jak nám sliboval před rokem 2013. Podle nového zákona nemáme ani právo na ODKUPEK, protože exekuce byla vložena před rokem 2013. Stalo se tedy, že úplně cizí člověk vydražil 1/3 bytu a cizích vydražitelů bylo na této aukci 6 a jedna zástupkyně zbývajících spoluvlastníků.
MŮJ DOTAZ č. 1 ZNÍ: Jak je možné, že exekutor se pro online dražbu rozhodl až po tolika letech a řídí se novým zákonem při této dražbě a proč se odvolává na vklad exekuce před rokem 2013 a proč se neřídí tedy zákonem, který v té době platil a předkupní právo jsme měli podle zákona možnost využít. Bohužel marná snaha z naší strany byla vždy odpálkována s odůvodněním, že musíme čekat na vyhlášení aukce a pak dostaneme možnost odkoupení. To se samozřejmě nestalo a cizí vydražitel získal 1/3 bytu.
Nový zákon bohužel nahrává zlodějům a chytrákům, kteří takto vydražují části nemovitostí vložených do dražby aby pak svými nekalými praktikami donutili ostatní vlastníky k odprodeji svých podílů. Máme podezření, že v těchto dražbách jedou i samotní exekutoři, protože je to skvělý byznys, jak přijít k majetku levně přes nasazené bílé koně. Podíl 1/3 z bytu po mamince vydražila rádoby realitní kancelář, která na svých stránkách nemá ani nemovitosti ani pořádné informace, proto si myslíme, že jde o podvodnou online aukci. Jednou ze spoluvlastníků je nezletilá a vydražitel ihned 2. den po aukci přijel do jejího trvalého bydliště aby jednal s její matkou, která ale nebyla doma a mluvil s nimi její partner. Volala jim telefonicky a dotazovala se, proč přijeli a co chtěli. Bylo jí řečeno, že se chtěli domluvit co a jak dál, více to neupřesnili. Je totiž s podivem, proč jeli k nezletilé a nešli jednat s některým z nás dospělých spoluvlastníků. Na dotaz proč to koupili se matce nezletilé dostalo odpovědi, že JEN TAK.
Nijak výsledek online aukce nelze zvrátit i když jsme se o to snažili. Nasazení koně vyženou cenu vysoko nad hodnotu dražené nemovitosti a spoluvlastník nemá tolik peněz aby je přeplatil. V tom zákon nahrává těmto nekalým obchodům a likviduje majetky spoluvlastníků, o které je prakticky připraví. Stačí aby vydražitel do bytu nastěhoval třeba cikánskou rodinu nebo někoho jiného a trval na tom, že jedna místnost mu patří. Je to nechutné a zákon je udělaný proti obyčejným lidem, kteří nemají možnost vyhlášenou dražbu nijak zvrátit a vyplatit požadovaný podíl exekutorovi přímo když by si podíl některý ze spoluvlastníků chtěl odkoupit aby nemovitost zůstala jak se říká "v rodině".
DOTAZ č. 2: Jak je to s právem podle zákona, který platil před rokem 2013, kdy byla dána exekuce na 1/3 podílu a proč se nejedná podle něj a jedná se podle nového zákona při aukci? Vždycky jsem byla přesvědčená, že se věci musí řídit zákonem platným v té době, kdy věc nastala, čili kdy byla exekuce vložena a později nařízena. V té době platilo předkupní právo o čem nás exekutor tenkrát ujišťoval. Najednou se ohání tím, že nemáme na nic nárok, právě proto, že exekuce byla vložena před novým zákonem. To je absolutně nehorázné jednání, které je ze strany exekutora spekulativní a prospěchářské. Jedním slovem ZLODĚJNA!!!
DOTAZ č. 3: Nevíme, kam se máme dovolat nějaké spravedlnosti a jsme z této situace všichni zoufalí, můžete nám poradit nějaký postup a instituce, které by mohli v této věci něco vyřešit?
Předem velmi děkuji za vaši odpověď. Váš host.
P. S. Omlouvám se dlouhý dotaz a případné chyby.
 
Zdravím Vás, Váš dotaz je velmi obsáhlý, a po jeho přečtení jsem se nedozvěděla tyto důležité věci: 1) kdy bylo pravomocně skončeno dědické řízení, 2) kdy byla uvalena exekuce na spoluvlastnický podíl na nemovitosti u mladší dcery zůstavitelky. Tyto skutečnosti jsou důležité proto, abych mohla určit alespoň jakým zákonem se dražba měla řídit, takto mohu jen usuzovat, že to mělo být dle zákonů platných v době, kdy byla exekuce na spoluvlastnický podíl uvalena a konečně neznám ani odpověď na třetí dotaz, a to kdy přesně došlo k vydražení spoluvlastnického podílu mladší dcery, tedy zde mám na mysli jednak přesné datum a s tím související i prodlevu mezi uvalením exekuce a konáním dražby. Na ukončení dědického řízení se ptám i proto, zda exekuce nebyla uvalena ještě v době, kdy usnesení o dědictví nabylo právní moci, čímž mohla být tato prodleva způsobena a tudíž by to bylo logické. Bez odpovědi na tyto výše uvedené otázky Vám bohužel zatím nemohu odpovědět na Vaše dotazy, neboť tyto věci musí být postaveny na jisto, Pokud se Vám nechce mi tyto údaje psát, nebo máte za to, že by to mohlo vést k dalším průtahům, bylo by dobré vzít s sebou veškeré listiny a podklady k věci, a to včetně výpisu z katastru nemovitosti a poradit se v této věci přímo s advokátem, který si tyto všechny listiny prostuduje a pak Vám doporučí vhodný postup ve věci. Je tomu tak i proto, že já nemám možnost se s těmito listinami seznámit, a tak by moje odpověď mohla být pouze obecným vodítkem. Kontakty na advokáty naleznete na stránkách http://www.advokatikomora.cz