Počet stránek ve webu: 42.116


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.319.731

Nabytí právní moci exekuce a zástava v katastru nemovitostí ČR

Odesláno: 
Otevřeno 875 x
1 odpověď
 
Exekutor mi zaslal "Výzvu ke splnění vymáhané povinnosti". Vymáhanou částku jsem uhradil třetí den po doručení výzvy. Dotázal jsem se na exekutorském úřadu, kdy dojde ke zrušení blokované částky na mém bankovním účtu a výmazu zástavy na katastru nemovitostí ČR.
Bance prý pošlou žádost datovou schránkou okamžitě po připsání vymáhané částky na účet exekutora, ale záznam na Katastrálním úřadě prý nejde zrušit, protože exekuce nenabyla právní moci. Celý proces prý bude trvat cca 1 měsíc, možná i déle. Zajímá mne, kdy nabude exekuce právní moci a proč to trvá tak dlouho, přestože je dluh uhrazen. Je možné tento proces nějak zrychlit.
Děkuji za odpověď.
 
Zdravím Vás, celý proces by šlo zrychlit jen tak, že byste si řádně a včas přebíral poštu. Čím dříve Vám bude listina doručena, tím rychleji nabyde právní moci. Na otázku proč to trvá tak dlouho Vám odpovím takto, trvá to tak dlouho proto, že po doručení listiny má každý komu je tato listina doručována (tedy alespoň povinný) právo podat proti ní odvolání a lhůta k podání odvolání je 15 dní ode dne doručení písemnosti. Jen dodávám, že má-li právo podat odvolání více lidí, odvolací lhůta plyne každému zvlášť. Až po uplynutí lhůty k podání odvolání bude dané rozhodnutí pravomocné (nabyde právní moci). Jen dodávám, že stačí, aby člověk odvolání poslední den lhůty odeslal na poště a lhůta je zachována, proto to trvá tak dlouho.