Počet stránek ve webu: 40.192

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.063.455

Exekuce syna s trvalým bydlištěm, pobytem na úřadě - může exekutor vstoupit do bytu, domu rodičů?

Odesláno: 
Otevřeno 675 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
prosím o informaci. Syn už má několik let hlášeno trvalé bydliště na úřadě, nikoliv u nás. Přesto ale u nás nyní zazvonil exekutor, jelikož syn má dluh nejspíš ještě z doby kdy tu ještě trvalé bydliště měl a nebo se prokazuje starým OP. Reálně se tu ale nezdržuje, několik let tu nebyl a nemá zde žádné věci.
Stačí exekutora upozornit že dlužník zde už delší dobu nemá trvalé bydliště (lze ověřit na úřadě) ani se zde nezdržuje, nebo i přesto může exekutor v naší domácnosti něco zabavovat?
Děkuji za informace.
 
Zdravím Vás, v tomto případě by bylo dobré mít po ruce listinu, na základě které je Váš syn hlášen "na úřadě", a tuto exekutorskému vykonavateli ukázat. U slušnějších exekutorů by to mělo stačit. U těch méně slušných nikoli, tam by bylo dobré i říci, kde se Váš syn zdržuje a dále je nutné počítat i s tím, že by mohli jít dál a buď na Vás vyvíjet tlak k úhradě dluhu za syna, nebo i začít sepisovat soupis. Mám za to, že toto jednání je protiprávní, ale bohužel se často děje. Proto Vám doporučuji dohledat doklady o tom, že věci v bytě či domě jsou Vaše (smlouvy, faktury, dodací a záruční listy, účtenky o koupi zboží, … ), aby nebyl zabaven Váš majetek a od těchto dokladů si pořídit jejích úředně ověřené kopie. Kdyby k zabavení majetku přesto došlo je nutné, a to do 30 dní ode dne, kdy se tak stalo podat k soudnímu exekutorovi v souladu s ust. § 68 odst. 1 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) návrh na vyškrtnutí Vašich zabavených věcí ze soupisu a v příloze přiložit právě ony úředně ověřené kopie dokladů prokazujících Vaše vlastnické právo k zabaveným věcem. Jen uvádím, že tuto lhůtu nesmíte zmeškat, neboť prominutí zmeškání lhůty není přípustné. Pokud by návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu nebylo vyhověno, bylo by nutné se s exekutorem o tyto věci soudit a to formou tzv. vylučovací žaloby dle ust, § 267 občanského soudního řádu. Jen dodávám, že ani povinnému nelze zabavit vše, věci, které nelze zabavit ani povinnému jsou upraveny v ust. § 321 a § 322 občanského soudního řádu. Zabavení těchto věcí je důvodem pro zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. d) občanského soudního řádu.
Pro úplnost dodávám, že Váš syn se dle mého názoru prokazuje platným dokladem totožnosti, ale jelikož bydlí "na úřadě", tak jsou exekutoři navštívit povinného i na jeho poslední trvalé adrese, předtím než se dostal na ohlašovnu, tedy "na úřad". Naše právní úprava toto exekutorům skutečně dovoluje.