Počet stránek ve webu: 42.116


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.319.973

Exekuce dluhu a dodatečně pokuta od věřitele za zpoždění splátky 1 rok

Odesláno: 
Otevřeno 779 x
3 odpovědi
 
Dcera splácela předčasně zboží (elektroniku) co měla na splátky 1000 Kč měsíčně. Vynechala jednu splátku a o tu zaplatila méně, společnost ji bohužel neupozornila a počkali rok, kdy se z 1000 Kč stalo se všemi poplatky z prodlení a s prací právníka 23 000 Kč, přišla jí exekuce. Jelikož jsme o tom nevěděli, ani dcera nevěděla, že nevědomky dala o jednu splátku méně, tak nám nezbylo, než okamžitě exekuci 23 000 Kč zaplatit. Nyní se společnost ozvala znovu, že mají nárok ještě na pokutu téměř 8000 Kč, za to, že ta splátka měla rok zpoždění, prý podle jejich vnitřních předpisů na to mají nárok.
Je možné, aby, když z 1000 korun, které dcera dlužila a se všemi poplatky z prodlení apod. zaplatila 23.000 Kč, aby ještě požadovali takovou pokutu, se kterou se ozvali asi měsíc po zaplacení exekuce. Přece měla zaplatit 1000 Kč a poplatky za prodlení už byly v těch 23000 Kč. Je možné vymáhat ještě tuto pokutu po dceři?
 
Zdravím Vás, na tuto otázku Vám bohužel neodpovím, protože jsem neviděla ani smlouvu, kterou Vaše dcera podepsala a ani obchodní podmínky společnosti u které si Vaše dcera půjčila peníze na elektroniku. Je mi však divné, že by se společnost rok neozvala a ani by dceři nebyl doručen exekuční titul. Toto se skutečně v praxi nestává.
Lze jen doporučit, abyste se se všemi listinami, které Vaše dcera k věci má obrátili na advokáta, který si dané listiny bude mít možnost přečíst a poté Vám poradí jak ve věci dále postupovat.
Kontakty na advokáty naleznete na stránkách http://www.advokatikomora.cz. Víte z praxe vím, že tyto společnosti své klienty o dlužné splátky upomínají, takže něž půjdete k advokátovi promluvte si ještě o všem s dcerou. Jen dodávám, že než je nařízena exekuce tak musí díle proběhnout i řízení (většinou soudní, občas i rozhodčí), které vždy skončí vydáním rozhodnutí - platebního rozkazu, rozsudku či rozhodčího nálezu, který je exekučním titulem.
Exekuční titul je vždy povinnému doručován a až povinný nesplní povinnost mu uloženou exekučním titulem, tak až poté následuje exekuce.
 
ještě jednou k dotazu Host 3921, asi jsem se špatně vyjádřila, dceři nepřišlo celý rok žádné upozornění od společnosti, které omylem předčasně doplatila o 1000 kč méně. nedostala žádné upozornění, že ještě dluží 1000 kč, prostě první obálka přišla po roce a to bylo už rovnou od exekutora, že rozhodl soud o exekuci a že máme okamžitě zaplatit 23000, Upozornění od společnosti, že dluží a pokud nezaplatí, že to budou vymáhat, celý rok nepřišlo, to by jí muselo přijít na trvalou adresu a tu má u nás, u té společnosti měla nahl. jen adresu trvalého bydliště, takže i rozhodnutí o ex. přišlo na naši adresu. Nejprve nám to rozhodnutí doručovatelka nedala, že je to do vlastních rukou dcery, ale po 14 dnech to normálně hodila do schránky, takže jsem dceři dopis přeposlala a ta teprve zjišťovala, o co se jedná, protože neměla ani tušení, že se před rokem spletla a doplatila o 1000 kč méně. A nyní po zaplacení 23000 tedy chtějí ještě dalších 8000 za roční zpoždění, jinak zase vyhrožují exekucí.
 
Zdravím Vás, vyjádřila jste se jasně, jen se mi to moc nezdálo, protože to není obvyklé. Návrh na zastavení exekučního řízení dle ust. § 268 odst. 1 písm, a) občanského soudního řádu nepodávejte, neboť exekuční titul byl Vaší dceři řádně doručen, a to tzv. fikcí doručení (protože si poštu v úložní době nevyzvedla), proto jí byla písemnost po uplynutí 10 dní vhozena do schránky. Ohledně oprávněnosti požadavku společnosti na vymáhání částky 8.000,- Kč uvádím, že by bylo nutné vidět úvěrovou smlouvu a obchodní podmínky poskytovatele úvěru nebo půjčky, bez toho Vám na tuto otázku nemohu odpovědět. V této věci budete muset vzít tyto výše uvedené listiny, a to včetně listin o exekuci a požádat o pomoc advokáta, který si tyto listiny prostuduje a pak Vám poví jak dále postupovat. Kontakty na advokáty naleznete na stránkách http://www.advokatikomora.cz