Počet stránek ve webu: 40.457

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.281.548

Exekuce manžela pro dluh před manželstvím - jak se má manželka bránit?

Odesláno: 
Otevřeno 703 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
proti mému manželovi je vedena exekuce, kterou pravidelně splácí srážkami z důchodu od 2009.
Nyní byla na mém účtu exekučním příkazem zablokovaná částka k úhradě nákladů zůstatku exekuce. S touto manželovou exekucí nemám naprosto nic společného, protože jeho dluh vznikl před našim manželstvím, jsme oddáni od 07/2012.
Chtěla bych vědět zda je postup exekutora správný a jak se mohu proti postupu exekutora bránit?
 
Zdravím Vás, dotazy jako je ten Váš se tu řeší dosti často, Víte oni exekutoři velice často a s oblibou exekučně postihují majetek, mzdu a účet nedlužícího manžela, V tomto případě je nutné, abyste se bránila, a to návrhem na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.). V tomto návrhu se budete domáhat zastavení Vašeho exekučního postihnu coby manželky povinného a je nutné argumentovat tak, že dluh vznikl před manželstvím, což dokládáte úředně ověřenou kopií oddacího listu a případně i exekučního titulu, a proto máte za to, že Váš exekuční postih je v souladu s ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu, nepřípustný, neboť tato exekuce by měla být vymáhána výlučně z majetku a příjmů Vašeho manžela a nikoli Vás. Poté již bude jen nutné vyčkat na rozhodnutí o návrhu na zastavení Vašeho exekučního postihu.