Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.181.793

Dlužník nepřihlásil všechny dluhy do oddlužení, insolvence - vymáhání dluhu po insolvenci, oddlužení, osobním bankrotu

Odesláno: 
Otevřeno 632 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
dlužník ze zákona musí přihlásit všechny dluhy a věřitelé do osobního bankrotu. Pokud to neudělá, můžu jako věřitel pohledávku po pěti letech jeho oddlužení vymáhat soudně s veškerými úroky po splatnosti, poplatků apod? Bude má pohledávka vymahatelná pravomocně? Stalo se mi to již dvakrát.
 
Zdravím Vás, mám za to, že nikoli. Protože to, že dlužník neuvede svého věřitele v seznamu závazků je jedna věc a druhou věcí je povinnost věřitele, pokud chce být uspokojen v průběhu insolvenčního řízení, aby podal přihlášku své pohledávky za dlužníkem do insolvenčního řízení. Jen podání přihlášky je tím úkonem na základě, kterého bude pohledávka věřitele uspokojena v insolvenčním řízení z majetku nebo peněz dlužníka. Osvobození dlužníka od placení pohledávek se totiž vztahuje na všechny pohledávky dlužníka před úpadkem a je lhostejné, zda dlužník tohoto věřitele uvedl či neuvedl v seznamu závazků.