Počet stránek ve webu: 40.616

V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.360.389

Exekuce na syna, dceru a trvalý pobyt u rodiče, rodičů - hrozí zabavení majetku rodičů

Odesláno: 
Otevřeno 679 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
sestra má mnoho půjček, které již nezbylada splácet. Žije a má trvalý pobyt u mé maminky. Momentálně přišla poslední výzva k úhradě 30 000 Kč od ZAPLO finance, JINAK VŠE PŘEJDE DO EXEKUCE.
K úhradě do 5.12.2016. Sestra pracuje, peníze na úhradu nemá. Mohou přijít k mé matce domů a něco jí zabavit? Případně co se s tím dá dělat? Již za ní hradit dluhy nechceme.
Byt maminky je družstevní.
Děkuji za radu

 
Zdravím Vás, z toho co píšete usuzuji, že tento dluh bude ze strany věřitele předán k vymáhání, a to buď soudnímu, případně i k rozhodci, pokud Vaše sestra spolu se smlouvou podepsala i tzv. rozhodčí doložku. Tedy k exekuci ještě nedojde. K tomu, aby mohlo dojít k exekuci je třeba, aby oprávněný měl exekuční titul (pravomocné a vykonatelné rozhodnutí - platební rozkaz, rozsudek, rozhodčí nález), ve kterém bude Vaší sestře uloženo, že má věřiteli uhradit určitou finanční částku. Jedině pokud by Vaše sestra tuto částku neuhradila a s věřitelem se nedohodla na splátkách, mohl by na ni věřitel podat návrh na nařízení exekuce.
Uvádíte, že Vaše sestra pracuje, je tedy nutné si se sestrou seriózně promluvit a vysvětlit jí, že je nutné, aby Vám řekla pravdu o výši svých závazků a nic Vám nezapírala, jen tak by se jí dalo pomoci, a to formou oddlužení. Pokud by tedy Vaše sestra byla schopna ze svých příjmů uhradit svým nezajištěným věřitelům jejich pohledávky alespoň ve výši 30% plus odměnu insolvenčního správce ve výši 65.340,- Kč, je možné podat návrh na povolení oddlužení. K návrhu na povolení oddlužení je však nutné doložit seznam majetku dlužníka, seznam všech závazků dlužníka, seznam zaměstnanců a seznam dlužníků dlužníka, dále prohlášení o podnikatelské činnosti dlužníka a konečně je nutné doložit aktuální výši závazků dlužníka, a to aktuálními výzvami k úhradě, rozsudky, exekučními příkazy, …
Pokud by sestra na oddlužení neměla, bylo by pro Vaši maminku řešením buď sestru z adresy trvalého pobytu odhlásit, nebo dohledat doklady k věcem, které Vaše maminka pořizovala a jsou její. Mám za to, že vzhledem k tomu, že Vaše sestra pracuje, bude exekuce prováděna primárně srážkami ze mzdy povinného nebo přikázáním pohledávky z účtu povinného, pokud by se těmito způsoby exekuce nepodařilo nic vymoci, byla by na řadě exekuce prodejem movitých věcí povinného.