Počet stránek ve webu: 40.396

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.253.400

Zabavení řidičáku, řidičského průkazu v exekuci řidiči dlužníkovi - jak získat ŘP zpět?

Odesláno: 
Otevřeno 1553 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
bylo mi pozastaveno řidičské oprávnění pro dluh na výživném. Pracuji ale jako řidič, jsem teď 5. den doma na neplaceném volnu, protože bez řidičáku jsem pro firmu nepotřebný.
Navštívil jsem exekutora, který rozhodnutí vydal s řádnou pracovní smlouvou, že pracuji jako řidič zásobování, ale ten se mi vysmál, že mi řidičák nevrátí.
Na koho se ted mohu obrátit? Stížnost na exekuční komoru je na dlouho a mi končí pracovní smlouva k 31.12.2016 a majitelem mi bylo sděleno, že mi smlouvu neprodlouží pokud nebudu mít řidičák zpět.
Děkuji za odpověď.
 
Zdravím Vás, mám za to, že pokud pracujete jako řidič, tak by mělo být pozastavení řidičského oprávnění v souladu s ust. § 71a odst. 4 písm. a) exekuční řádu (zákon 120/2001 Sb.) zrušeno. Popřípadě v tomto případě být Vám neprodleně bych buď podala návrh na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.), kde bych argumentovala právě tím, že řidičské oprávnění jako řidič potřebujete k výkonu povolání, což naplňuje zákonnou podmínku pro zrušení pozastavení řidičského oprávnění dle ust. § 71a odst. 4 písm. a) exekučního řádu, kdy doslovná citace výše uvedeného ustanovení je tato: "Exekutor zruší exekuční příkaz pozastavením řidičského oprávnění,
a) prokáže-li povinný, že k uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, nezbytně potřebuje své řidičské oprávnění". A k návrhu na zastavení exekuce bych přiložila úředně ověřenou kopii pracovní smlouvy a dále i prohlášení Vašeho zaměstnavatele o tom, že skutečně pracujete jako řidič, a proto by tedy měla být exekuce přikázáním řidičského oprávnění v souladu s ust. § 268 odst. 1 občanského soudního řádu ve spojení s ust. § 71a odst. 4 písm. a) exekučního řádu zastavena. Což je první a zdlouhavější způsob. Druhým a rychlejším způsobem jak se domoci vrácení řidičského oprávnění je dlužné výživné uhradit. Mám za to, že kromě porady a advokátem zde již nic jiného nevymyslíme. Kontakty na advokáty naleznete na stránkách http://www.advokatikomora.cz.