Počet stránek ve webu: 40.408

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.275.289

Kontrola exekutora - vyúčtování v průběhu exekuce při podezření na dvojité srážky exekuce

Odesláno: 
Otevřeno 810 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
02/2009 mi začal chodit do práce exekuční příkazy od různých společností. Na tom by nebylo nic neobvyklé až doposud 11/2016 kdy jsem si nechal vytisknout u účetní všechny srážky již zaplacené i ty co mi zbývají a tady nastal celkem velký problém že mi nesouhlasí zůstatek co bych měl ještě zaplatit.
Mám podezření že některé exekuce - tam přišli víc jak jednou, mám informace že se to už v minulosti stalo, shodou okolnosti i mému kolegovi který kdyby se neozval tak by se mu strhla platba znova.
Opravdu si nevím rady na koho se obrátit s tím abych mohl zkontrolovat jestli opravdu mám takovou částku ještě zaplatit.
Děkuji předem za radu z pozdravem.
 
Zdravím Vás, pokud máte v rukou seznam prováděných srážek ze mzdy, tak se můžete obrátit na jednotlivé soudní exekutory v jejichž prospěch jsou srážky ze mzdy prováděny a zeptat se jich kolik ještě máte na jednotlivé exekuce uhradit korun. Dále bude nutné se podívat na všechny exekuční příkazy, které Vám byly od jednotlivých exekutorů doručeny a zde se podívat na názvy oprávněných a rovněž i zkontrolovat, zda jsou všechny exekuce prováděny pro různé exekuční tituly. Pokud by tomu tak bylo, je vše v pořádku. Pokud byste však zjistil, že jedna exekuce je vedena ve prospěch jednoho exekučního titulu (stejného rozhodnutí) a ve prospěch stejného oprávněného dvakrát, bylo by skutečně nutné u této druhé exekuce podat návrh na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.). V návrhu na zastavení exekuce bude nutné argumentovat, tak, že z listin, které Vám byly doručeny jste zjistil, že je tato pohledávka vymáhána již podruhé, což dokládáte exekučním příkazem k provádění srážek ze mzdy vydaným prvním exekutorem ze dne … a dále i výpisem o prováděných srážkách ze mzdy. Protože máte za to, že nelze dvakrát exekučně vymáhat stejnou pohledávku, je tu dán zákonný důvod pro zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu a navrhujete tedy, aby tato v pořadí druhá exekuce pro vymožení totožné pohledávky byla zastavena.