Počet stránek ve webu: 40.457

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.281.145

Exekuce klavíru dítěte - může to exekutor udělat? (§322)

Odesláno: 
Otevřeno 599 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
v § 322 je psané že exekutor nesmí vzít studijní a náboženskou literaturu, školní potřeby a dětské hračky, moje dcera 8 letá chodí do základní školy a také do hudební školy kde se učí na klavír. Chodí tam už 3 roky a aby tam mohla docházet, tak byla podmínka mít doma klavír. Její prarodiče jí ho koupili a malá se na něj učí. Můj manžel má dluhy z podnikání a už 2x se našim domovem prošli exekutoři a klavír chtěli odvézt. Naštěstí to vždy dopadlo tak že jsme celou částku uhradili. Zjistila jsem že jeho dluhy nejsou u konce. Snažím se to za něj řešit ale zjišťuji že mi neříká vše a obávám se že tu opět můžou přijít exekutoři a zase sáhnout po klavíru od malé. Proto moc prosím o radu, mají právo na klavír když je od dítěte a když to je na to aby se na tom učila? Nemám od klavíru žádný doklad, moc prosím co můžu udělat abych zabránila tomu aby malá než to všechno vyřeším nepřišla o klavír. Jak mám dokázat že to je od malé a pro malou na učení? Mám něco sepsat? O toto jediné mi jde. protože malá byla svědkem když tu byly exekutoři a od té doby má o nich sny a pláče že se jí nesplní její sen když jí klavír vezmou. Jsem z toho nešťastná že to došlo až sem. Děkuji moc za jakou koliv odpověď
 
Zdravím Vás, abyste uchránila klavír Vaší dcery, bude vhodné požádat jednak prarodiče Vaší dcery, kteří klavír pořídili o čestné prohlášení, že klavír pořídili jako dar pro Vaši dceru, která se na něj učí hrat. Dále bude dobré mít čestné prohlášení i příslušné Základní umělecké školy, kde se Vaše dcera učí hrát na klavír, o tom, že se Vaše dcera skutečně účí hrát na klavír a dále i kopii potvrzení o docházce do "ZUŠky" a případně i "kopii žákovské knížky z dané ZUŠky. Jen dodávám, že všechna čestná prohlášení musí být opatřena úředně ověřenými podpisy pisatelů. Navíc Vám doporučuji si od všech výše uvedených listin pořídit jejich úředně ověřené kopie, protože z praxe vím, že exekutoři pouze k prostým kopiím nemusejí přihlížet. Pokud by tedy exekutoři tento klavír zabavili, pak by se skutečně jednalo o věc zabavenou třetí osobě odlišné od povinného a dále i o věc, která by byla zabavena v rozporu s ust. § 322 odst. 1 občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.), což je jednak důvodem pro zastavení exekuce ohledně klavíru dle ust. § 268 odst. 1 písm, d) občanského soudního řádu a dále i důvodem pro podáním návrhu na vyškrtnutí klavíru ze soupisu dle ust. § 68 odst. 1 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.). Tento návrh se podává do 30 dní ode dne, kdy se vlastník věci o jejím zabavení dozví, a tuto lhůtu nelze prominout. Jelikož by byl vlastník zabavené věci (klavíru nezletilý), bylo by nutné, aby tento návrh za něk podal jeho zákonný zástupce, tedy kdokoli z rodičů. K oběma výše uvedeným návrhům by však bylo nutné doložit výše uvedené listiny a jejích úředně ověřené kopie. Kdybyste cokoli potřebovala, můžete se na nás obrátit a přeji Vám pevné nervy.