Počet stránek ve webu: 42.116


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.319.966

Nepřihlášení všech dluhů do insolvence, insolvenčního řízení - je to důvod pro zrušení insolvence, oddlužení, osobního bankrotu?

Odesláno: 
Otevřeno 1138 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
insolvenčního řízení mé dcery: 2013 začala dostávat do finančních problémů. 06/2013 jsem jí s manželkou poskytl půjčku 100.000 Kč na úhradu dluhů a 08/2013 jí poskytla má druhá dcera půjčku 200.000 Kč na stejný účel. Dohodli jsme se na splácení podle možností později, až problémy skončí. Problémy ale pokračovaly a skončilo to 10.10.2016 insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení mé dcery a zetě. Celková výše 12ti závazků 11ti různým věřitelům je 1.176.261 Kč, z toho zajištěné závazky jsou ve výši 819.000 Kč a nezajištěné ve výši 357.261 Kč.
Dcera ale neuvedla závazky vůči mně a mé druhé dceři i když tyto nám uznává. Já i má druhá dcera dcera jsme v podstatě smířeni s tím, že splácení dluhu je pro nás v nedohlednu a vlastně zatím jen fikce (s ohledem na její malé děti, které teď trpí za nezodpovědnost rodičů) a nijak na splátkách netrváme.

Pokud bychom přihlásili své pohledávky v celkové výši 300.000 Kč ve lhůtě, která nyní běží, jaký to bude mít (nebo může mít) dopad na výsledek insolvenčního řízení. Může to mít negativní vliv na rozhodnutí soudu?
Při výši nyní přiznaných pohledávek a výši platů obou manželů jim zatím vychází schopnost splatit 100% nezajištěných závazků za 5 let; v případě, že by se zajištěný věřitel přihlásil jako nezajištěný, byli by schopni zaplatit 31% pohledávek.
Prosím tedy o radu, jak se zachovat a jaké důsledky bude (nebo může) mít moje jednání.
Děkuji, Josef
 
Zdravím Vás, pokud má Vaše dcera a její manžel zajištěného věřitele, dle výše závazku usuzuji na to, že se jedná o hypotéku, kterou jí poskytla některé z bank, která působí v ČR, tak se tento věřitel zcela jistě do insolvenčního řízení přihlásí a bude nárokovat uspokojení své pohledávky ze zajištění. Být Vámi a druhou dcerou, tak bych Vaší dceři a zeťovi v insolvenci sdělila, že máte v úmyslu přihlásit jako věřitelé své pohledávky do insolvenčního řízení. Rovněž bych tak učinila, neboť průběhu oddlužení Vaší dcery a jejího zetě při příjmech, které mají neohrozíte a Vám se dostanou zpět, alespoň nějaké peníze, které jste dceři poskytli. Jen dodávám, že přihláška pohledávky do insolvence se podává na speciálním formuláři, který lze stáhnout z www. justice.cz, a přihláška pohledávky se podává dvojmo. K přihlášce pohledávky budete muset (Vy i Vaše dcera, každý z Vás se bude přihašovat samostatně jako věřitel) rovněž přiložit i kopii smlouvy o půjčce. Jen dodávám, že je nutné Váš podpis úředně ověřit.
Pokud by všk příjmy dcery a jejího manžela jen ztěží dosahovaly zákonné hranice pro povolení oddlužení, poté kdybyste se přihlásili Vy a druhá dcera jako věřitelé, poté byste mohli reáně průběh insiolvenčního řízení Vaší dcery a zetě ohrozit, a to do té míry, že pokud by si v soudem poskytnuté lhůtě nenavýšili své příjmy natolik, aby byli schopni uhradit svým nezajitěným věřitelům, alespoň 30% pohledávek a odměnu insolvenčního správce ve výši 98.010,- Kč, poté by hrozilo, že by oddlužení nebylo schváleno a na majetek zadlužené dcery a zetě by mohl být prohlášen konkurs. Má za to, že o takovou hrozbu se však v tomto případě nejedná.
Jen uvádím, že pokud tyto své pohledávky v zákonné lhůtě nepřihlásíte a Vaše dcera spolu se zetěm budou osvobozeni od placení pohledávek před úpadkem, tak jste o svoje peníze fakticky přišli, neboť se jich soudní cestou již nedomůžete a budete muset spoléhat pouze na to, že Vám tyto peníze Vaše zadlužené dcera dobrovolně uhradí.
 
Dobrý den, u zajištěného věřitele se nejedná o hypotéku, ale o zajištění smlouvy o zápůjčce a nemovitost je problematická, protože je na ní věcné břemeno (na dožití… ). Dcera má zaměstnání na dobu určitou, zeť pracuje jako řidič u stavební firmy a tak je to vlastně víceméně sezónní práce-z toho plynou moje obavy. Děkuji za další reakci Josef

http://www.i-radar.sk/sk/view.php?cz=259646
 
Zdravím Vás, tak to nikdo kromě věřitele nemůže vědět, zda tento věřitel uplatní právo na uspokojení ze zajištění. To se skutečně rozhodne až věřitel, který své rozhodnutí může i změnit, což nikdo dopředu neví. Mám za to, že zde Vám již nemám jak pomoci, kromě toho, že vše ještě jednou a důkladně proberete v rodině, ale vězte, že jakmile zmeškáte zákonnou lhůtu k podání přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení, tak máte jednoduše smůlu. Možná by nebylo od věci to probrat rovněž i s advokátem. Ono totiž platí, že více hlav ví víc. Kontakty na advokáty naleznete na stránkách http://www.advokatikomora.cz