Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.182.473

Úhrada škody věřiteli z rozhodnutí soudu a schválená insolvence - jak nestranit věřiteli proti jiným věřitelům?

Odesláno: 
Otevřeno 670 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
11/2015 bylo rozhodnuto o oddlužení mojí osoby formou splátkového kalendáře.
Již v průběhu procesu schvalování insolvence se jeden z věřitelů ohradil, že žádosti a čerpáním jeho půjčky byl spáchán z mojí strany úvěrový podvod. Z mého pohledu tomu tak sice nebylo, několik splátek zápůjčky bylo před podáním insolvenčního návrhu uhrazeno, nebylo tedy mým úmyslem úvěr od počátku nesplácet, soud však nicméně dal za pravdu věřiteli, a já jsem obdržela rozsudek s podmíněným trestem v trvání 12 měsíců, a zároveň mi bylo nařízeno uhradit vzniklou škodu věřiteli ve výši cca 8.000 Kč, která odpovídala zbývající výši nesplaceného úvěru.
A zde jsem narazila na kámen úrazu.
Tento věřitel přihlásil řádně svoji pohledávku v rámci mého insolvenčního návrhu, a je tak zahrnuta do výše uvedeného splátkového kalendáře společně s pohledávkami ostatních věřitelů.
Jednou z podmínek insolvence je nezvýhodňovat žádného z věřitelů, například dřívějším doplacením jeho pohledávky, apod.
Jak mám tedy v tomto případě postupovat? Způsobená škoda věřiteli je hrazena průběžně v rámci insolvenčního splátkového kalendáře, nicméně nebude celkově splacena ve lhůtě stanovené v rozsudku.
Doplatit pohledávku najednou nemohu, abych neporušila podmínky insolvence, zároveň se však obávám, aby nedošlo k porušení podmínky tím, že stanovená škoda nebude uhrazena ve lhůtě 12 měsíců trvání podmínky.
Předem děkuji za Vaši odpověď.
 
Zdravím Vás, tuto věc je nutné konzultovat s insolvenčním správcem a také je velmi důležité i znění rozsudku, respektive výroku o náhradě škody, neboť někdy tento výrok zní tak, že obviněný je povinen nahradit škodu dle svých možností a jindy celou, Takže bez možnosti prostudovat si rozsudek a insolvenční spis Vám asi těžko poradím. Navíc i hodně záleží i na tom, zda je s tím, že byste škodu neuhradila do 12 měsíců spojena nějaká další sankce či nikoli, ale to já bez možnosti prostudování tohoto rozsudku skutečně nemohu vědět.