Počet stránek ve webu: 42.116


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.319.974

Uhrazení dluhu před začátkem exekuce, exekutor chce poplatek za administrativu - má na to nárok?

Odesláno: 
Otevřeno 666 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
uhradil jsem dluh 1.9.2016 avokátovi protistrany.
22.9.2016 byl pověřen exekutor vymožením (již dříve uhrazeného) dluhu. Jakmile exekutor zjistil, že dluh byl uhrazen před pověřením, ihned mi zahájil exekuci pro náklady exekuce.
Jsem povinen tyto náklady hradit, když byl dluh prokazatelně (mohu doložit např. výpisem z účtu) uhrazen cca 20 dní před pověřením exekutora??

Děkuji za odpověď JK
 
Zdravím Vás, zde je nutné zjistit, zda byl dluh uhrazen před dnem podání návrhu na nařízení exekuce, a pokud ano, tak mám za to, že tyto náklady Vy hradit nemusíte. Pokud by tomu tak nebylo, tak zde byste bohužel dle mého názoru náklady exekuce hradit měl, ale jen v minimální výši, neboť návrh na nařízení exekuce by byl podán důvodně.