Počet stránek ve webu: 42.111


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.304.104

Exekuce u exekuční společnosti pro dluh z roku 2002 - jak zjistit informace k dluhu a exekuci?

Odesláno: 
Otevřeno 681 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
mám takový konkrétní dotaz. Moje matka měla v roce 2002 dluh u tehdejšího telecomu (nyní O2), v 06/2016, jí byl zablokován účet exekuční společností s tím, že dluží cca 40.000 Kč za telefon z roku 2002, a že od tohoto roku jí neustále chodí dopisy na adresu, kde už dávno nebydlíme, takže žádný dopis se jí do ruky nedostal.
U exekuční společnosti byli velice neochotní a nechtějí jí zaslat žádné podklady k exekuci. Na O2 nám také řekli, že nám k tomu nic neposkytnou.
Co se s tím dá dělat nebo jak se bránit?
Děkuji za odpověď
 
Zdravím Vás, pokud Vaše matka věřiteli (tedy i tehdejšímu telecomu) neoznámila změnu adresy nemůže se tedy divit, že jí písemnosti chodili na dřívější adresu.
V tomto případě bude nutné nahlédnout do spisu u soudu, či orgánu, který vydal exekuční titul (rozhodnutí, na jehož základě je tato pohledávka exekučně vymáhána). Po možnosti seznámit se s exekučním titulem by bylo možné sdělit jak dále pokračovat. Pokud je totiž tato pohledávka vymáhána dále než let od právní moci exekučního titulu jedná se o promlčení práva oprávněného tuto pohledávku po povinném exekučně vymáhat a tudíž by zde byl dán zákonný důvod pro zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.). Zákonné důvody pro zastavení exekuce jsou upraveny v ust. § 268 odst. 1 písm. a) - h) občanského soudního řádu.