Počet stránek ve webu: 40.448

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.278.176

Fikce doručení exekučního rozhodnutí jako podmínka zahájení exekuce

Odesláno: 
Otevřeno 688 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat na institut doručení exekučního titulu fikcí. Po rozvodu mám trvalý pobyt na ohlašovně MěÚ. Poštu si pravidelně vyzvedávám, přesto tento dokument mi doručen nebyl. Přitom doručení exekučního titulu je základní podmínkou zahájení exekuce.
Jak je to tedy, prosím, s doručením fikcí? Mohu v tomto případě nedoručení exekučního titulu soudně "napadnout"?
Děkuji.
 
Zdravím Vás, byl-li Vám exekuční titul řádně doručován na adresu trvalého pobytu nebo na adresu, kterou jste soudu sdělil a Vy jste si tuto poštu v úložní době nevyzvedl, nemůžete namítat, že Vám exekuční titul nebyl řádně doručen a musíte tedy strpět i nařízení exekuce na jeho základě.
Popřípadě bude nutné hledat jiné zákonné důvody pro zastavení exekuce v ust. § 268 odst. 1 písm. b) - písm. h) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.)