Počet stránek ve webu: 42.116


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.319.970

Jak zjistit místo pobytu dlužníka - návrh na exekuci když nevím kde se dlužník nachází

Odesláno: 
Otevřeno 1040 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
vlastním vykonatelné a pravomocné soudní rozhodnutí od českého soudu. Nejsem ovšem schopen podat řádný návrh na zahájení exekuce, protože nevím, kde se povinný na území ČR pohybuje (při soudním řízení měl opatrovníka). Jaké mám možnosti, jak zjistit místo pobytu povinného? Případ je o to komplikovanější, že jde o občana Slovenské republiky pracujícího a žijícího převážně ve Velké Británii, který v ČR nemá trvalé bydliště, ale občas by se tu měl také vyskytovat. Je možné se spojit s dalším subjektem, kterým dluží a podniknout kroky společně – bude to něčemu poplatné?
Dekuji
 
Zdravím Vás, zjistit místo pobytu povinného v ČR lze jen těžko, a to pokud se jedná o občana Slovenské republiky, který se na územ nezdržuje a ani zde nemá majetek, Pokud víte o více věřitelích, kterým tato osoba dlužní peníze je možné spojit své síly a zkusit něco zjistit.
Pokud však povinný žije ve Velké Británii, kde patrně i pracuje, je představa, že by tato pohledávka byla exekučně vymožena dle mého názoru spíše utopií, protože zde by záleželo na povinném, zda by ze svého příjmu dobrovolně hradil exekuci. Mám za to, že by zahraniční plátce mzdy a zejména z Velké Británie či USA těžko respektoval náš exekuční příkaz, a to i s ohledem na odlišnost právních systému u nás v kontinentální Evropě a USA a Velké Británii.