Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.073.682

Zaplacení většiny exekuce jedním z dlužníků - jak vymáhat zbytek od spoludlužníka (manželky po rozvodu, nevypořádané SJM)

Odesláno: 
Otevřeno 843 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
2007 jsem se rozvedl se svoji manželkou, nedošlo do dnešního dne k vypořádání SJM společného jmění manželů, tudíž ani dluhů. Společně jsme měli z doby manželství půjčku, která ovšem spadla do exekuce a 2014 jsem exekuci splatil srážkami ze mzdy.
90% exekuce jsem splatil jen já, i když povinný byla manželka i já. Dle NOZ, když nedojde k vypořádání majetku, tak po třech letech je rozděleno, tedy dluhy na polovic. Mohu já nějak postupovat nyní, abych z bývalé manželky alespoň nějakou částku dostal, kterou jsem vlastně za ní zaplatil? Jedná se o částku převyšující 100.000,-Kč. Ona nereaguje a reagovat nebude, již nerozdělení majetku bylo pravděpodobně záměrné. Děkuji za odpověď.
 
Zdravím Vás, tento dotaz se primárně netýká exekuce, ale rodinného práva, resp. vypořádání dosud nevypořádáného SJM. Mám však za to, že s ohledem na rok rozvodu manželství (2007) by se vypořádání SJM mělo řídit dle zákona 140/1964 Sb. , občanský zákoník, v platném znění ke dni rozvodu manželství. Jen vezměte v úvahu, že dle úpravy obsažené v zákoně 140/1964 Sb. , nemuselo být SJM manželů vypořádáno, a platila zde domněnka, že každý z manželů vlastní polovinu majetku a polovinu dluhů. Mám za to, že pokud byste byl schopen doložit, že jste cca 90% exekuce uhradil Vy, můžete oněch 40%, které měla hradit Vaše bývalá manželka po ní soudně vymáhat, a to jako náhradu škody (tzv. regresní náhrada škody). Jen je otázka, toho, zda tuto pohledávku po bývalé ženě úspěšně vymůžete, i když budete mít exekuční titul. Po některých lidech totiž není možné nic vymoci, a to ani exekučně. Proto je nutné se zamyslet i nad touto věcí, protože jinak by náklady soudního řízení a právního zastoupení při soudním vymáhání oné části pohledávky za Vaší bývalou manželkou byly vynaloženy zbytečně a s exekučním titulem byste si mohl tzv. "vytapetovat předsíň".
Přesto Vám doporučuji tento dotaz uložit ještě kolegyni, která se zde zabývá rodinným právem, abyste měl jistotu. Návod jak vložit dotaz kolegyni, která se zabývá rodinným právem níže příkládám:
Váš dotaz se netýká výkonu exekuce. Dotaz prosím uložte do formuláře na stránce http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/dotaz/. Dotazy přijímáme každý lichý týden v pondělí po 10. hodině.
Máte také možnost zeptat se právničky v online chatu. Ten je k dispozici každý sudý týden v sobotu mezi 9-11. hodinou na stránce http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/chat.html.