Počet stránek ve webu: 42.421


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.450.103

Náklady exekuce u pokuty od dopravního podniku, DP - kolik Kč je poplatek exekutorovi?

Odesláno: 
Otevřeno 1094 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
v polovině října 2016 jsem obdržel obálku s dopisem, ve kterém bylo " Upozornění exekutora ".
2012 jsem jel v Ostravě v MHD bez platné jízdenky, při které mě chyti revizor. Sepsal se mnou patřičné detaily, od té doby se nic nedělo, já na tuto událost zapomněl a až nyní mi přišel tento varovací dopis :
"Upozoňujeme Vás, že proti Vám stále vedeme exekuci ve výši 20 128,40 Kč." Podotýkám, že mi nebylo v dřívější době doručeno žádné upozornění, varování a že " pokuta" byla 1013 Kč s příslušenstvím.
Je možné, aby si exekutoři AŽ TAK navýšili odměnu za práci a dále se chci zeptat, jestli je možné proti tomuto dopisu něco podniknout. Toto upozornění mi bylo POUZE vhozeno do schránky, nebylo zaslané doporučeně. Děkuji moc za odpověď, na kterou dosti spěchám vzhledem k datumu uvedeném v záhlaví dopisu. Děkuji Šmíra Martin Ostrava
 
Zdravím Vás, bohužel mám za to, že exekučně vymáhaná částka je vymáhána oprávněně. Vymáhaná částka se skládá z jistiny 1.013,- Kč, příslušenství pohledávky (úroků) z prodlení, která za 4 roky dosti "naskakují" a je možné, že v současné době již mohou dosti převyšovat i jistinu pohledávky, dále náklady právního zastoupení oprávněného, které jsou rovněž v tisícíkorunových částkách, náhrada nákladů soudního řízení, tedy soudní poplatek ve výši 800, - Kč, náklady oprávněného minimálně ve výši 484, - Kč, náklady a odměna exekutora v minimální výši 7.865,- Kč + 500, - Kč za každý další úkon exekutora směřující k vymožení pohledávky (vydání exekučního příkazu, příkazu k úhradě nákladů exekuce) a případně i náhradu právního zastoupení oprávněného, pokud je oprávněný právně zastoupen, opět se jedná o nemalou položku.
Jen by mě zajímalo, zda Vám byl doručen exekuční titul, tj. platební rozkaz, nebo jiné soudní rozhodnutí na jehož základě je tato pohledávka exekučně vymáhána, popřípadě, zda si řádně přebíráte poštu. Pokud si řádně přebíráte poštu a exekuční titul by Vám nebyl řádně doručen je to důvodem pro zastavení exekuce. V tomto případě Vám tedy doporučuji, abyste co nejdříve k soudnímu exekutorovi, který tuto pohledávku vymáhá podal v souladu s ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.). V návrhu na zastavení exekuce je nutné argumentovat tak, že uvedete, že Vám do dnešního dne nebyl řádně doručen exekuční titul, a to i přestože si řádně přebíráte poštu. S ohledem na tuto skutečnost tedy máte za to, že exekuční titul ve vztahu k Vám nenabyl právní moci ani vykonatelnosti a jedná se tedy o nezpůsobilý exekuční titul, na jehož základě není možné exekuci nařídit. Proto máte za to, že je zde dán zákonný důvod pro zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu, a že tedy navrhujete, aby soudní exekutor případně soud rozhodl o zastavení exekuce vedené proti Vaší osobě jakožto povinnému.
 
Dobrý den, děkuji za " bleskovou " odpověď. Abych pravdu řekl, byl jsem velice šokován z dopisu od exekutora, jelikož jsem nebyl od začátku dané události nijak informován. Obdržel jsem až toto UPOZORNĚNÍ EXEKUTORA (žádný příkaz, platební rozkaz, atd..). Další mé udivení bylo, že dopis byl vhozený do poštovní schránky jako obyčejné psaní. Nikdo nechtěl takto dosti závažný a důležitý dopis podepsat převzetí. V dopise bylo uvedeno datum 10.10.2016, v poštovní schránce byl 20.10.2016. Abych pravdu řekl, tak ani nevím, jestli se " mám k takto předanému dopisu " vůbec hlásit a pokud ano, budu postupovat dle vaší rady. Akorát nevím, kde začít. ?? Děkuji laskavě za vaší trpělivost přeji hezký den
 
Zdravím Vás, postupujte dle návodu v předchozí odpovědi, neboť nebudete-li na dopis reagovat exekutor má doručeno, a to vhozem do schránky a může tuto pohledávku vymáhat. Proto bych tedy nejdříve podala návrh na zastavení exekuce, a to pokud Vám nebyl doručen exekuční titul - viz. doporučení v předchozí odpovědi na Váš dotaz.
K způsobům doručování písemností uvádím, že je-li tato písemnost doručena obálkou typu III. , tak je řádně doručena vhozením do schránky povinného. Byla-li by písemnost doručena obálka typu I. , bylo by nutné tuto písemnost doručit do vlastních rukou adresáta. Jelikož je písemnost nazvána jako upozornění exekutora, mám za to, že se jedná o vzorový příklad písemnosti typu III. , který stačí doručit vhozením do schránky povinnému a tento vhoz má účinky řádného doručení.