Počet stránek ve webu: 40.428

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.276.859

Exekuční příkaz na složenou jistotu za byt

Odesláno: 
Otevřeno 637 x
1 odpověď
 
Město jako majitel bytu obdrželo exekuční příkaz, ve kterém se přikazuje exekuce přikázáním jiných peněžitých pohledávek, které má povinný u města, a to složené jistoty na byt. Povinný je nájemcem městského bytu. Je takový postup v pořádku? Účelem jistoty na byt je dle smlouvy zajištění splatných úhrad pohledávek za nájemné a služby nebo pohledávek, které vzniknou z titulu poškození pronajatého bytu či jeho zařízení.
Děkuji za odpověď.
 
Zdravím Vás, mám za to, že tento postup skutečně v pořádku není, neboť účelem jistoty je právě ochrana majetku pronajímatele v případě poškození předmětu nájmu nájemcem, nebo tehdy, pokud nájemce řádně nehradí nájem.
Patrně bych exekutorovi sdělila, že povinný za městem nemá pohledávky, které by město mohlo exekutorovi přikázat. Jediné peněžní prostředky povinného, které město deponuje je jistota na byt, která však není dle Vašeho názoru pohledávkou povinného za městem, ale plněním smluvních povinností povinného jako nájemce vůči městu jakožto pronajímateli, neboť povinnost nájemce (povinného) složit jistotu ve prospěch pronajímatele (města) vyplývá přímo z nájemní smlouvy, a to konkrétně z čl … nájemní smlouvy ze dne … , kterou v příloze k Vašemu přípisu přikládáte.