Počet stránek ve webu: 40.496

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.309.625

Exekutor požaduje dvojí zaplacení exekuce - jak se bránit?

Odesláno: 
Otevřeno 590 x
1 odpověď
 
Dobrý den, přišla mi exekuce na plat v polovině října 2016, která nabyla právní moci roku 2012 na dlužnou částku u pojišťovny u které jsem měla pojistku. Dluh už jednou prošel exekucí tudíž je zaplacen.
Bylo mi to ztrháváno z platu z minulého zaměstnání, kde jsme byli vyrozuměni o zaplacení dlužné částky, tudíž o ukončení exekuce. Teď to má jiný exekutor a chce tu částku zaplatit znovu. Volala jsem panu exekutorovi, ten se ke mě choval arogantně a odmítavě, na můj dotaz mi odpověděl, že mám platit.
Prosím poraďte mi jak mám postupovat.
Děkuji.
 
Zdravím Vás, pokud jste si zcela jista, že tato exekuce již byla zcela uhrazena a vymožena u jiného exekutora (tedy, že je shodný exekuční titul, období, za které se pojistné vymáhá), tak Vám doporučuji k druhému exekutorovi podat v souladu s ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. g), písm. h) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.) návrh na zastavení exekuce. V tomto návrhu bych argumentovala tak, že tato pohledávka je v současné době již podruhé exekučně vymáhána, kdy poprvé byla úspěšně vymožena soudním exekutorem … , Exekutorský úřad. dne. , což dokládáte úředně ověřenou kopií rozhodnutí o zastavení exekuce ze dne. S ohledem na tuto skutečnost tedy máte za to, že stejná pohledávka nemůže být dvakrát exekučně vymáhána, a jsou zde tedy dány zákonné důvody pro zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. g), písm. h) občanského soudního řádu a proto tedy navrhujete zastavení této v pořadí druhé exekuce, kterou je vymáhána již jedenkrát zcela uhrazená pohledávka oprávněného. Poté je jen nutné čekat jak bude o Vašem návrhu na zastavení exekuce rozhodnuto.