Počet stránek ve webu: 42.116


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.319.969

Nebankovní půjčka - přednostní pohledávku exekuce?

Odesláno: 
Otevřeno 695 x
1 odpověď
 
Dobrý večer,
mám několik exekucí, věřiteli nejsou stát, není to ani výživné ale nebankovní půjčky. Přesto jeden z exekutorů uplatňuje exekuci jako přednostní pohledávku.
Má na toto právo?
Jak se tomuto bránit?
 
Zdravím Vás, přesnou úpravu přednostních pohledávek naleznete v ust. § 279 odst. 2 písm. a) - k) občanského soudního řádu (zákona č. 99/1963 Sb.). Výčet obsažený v tomto ustanovení je úplný neboli taxativní, což znamená, že nic jiného než to co je obsaženo v tomto ustanovení není přednostní pohledávkou. Jedná-li se skutečně o vymáhání běžné nebankovní půjčky jako přednostní exekuce, mám za to, že tento postup je v rozporu s ust. § 279 odst. 2 písm. a) - k) občanského soudního řádu. Proto bych v tomto případě podala k soudnímu exekutorovi žádost o přehodnocení jeho stanoviska s tím, že exekučně vymáhaná pohledávka je pohledávkou nepřednostní a nikoli přednostní, a to spolu s návrhem na částečné zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.), s tím, že exekučně vymáhaná pohledávka je pohledávkou nepřednostní (jedná se o běžnou nebankovní půjčku) a postup soudního exekutora, který tuto pohledávku vymáhá jako pohledávku přednostní je tedy v rozporu s ust. § 279 odst. 2 písm. a) - k) občanského soudního řádu, kdy výčet přednostních pohledávek je taxativní a nebankovní půjčky v tomto výčtu obsaženy nejsou. S ohledem na výše uvedené máte za to, že je zde dán důvod pro částečné zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu, kdy tato pohledávka by měla být správně vymáhána jako nepřednostní a nikoli jako přednostní.
To, že má povinný více exekucí a exekutor, který je jako čtvrtý v pořadí ví, že ze mzdy povinného nic nevymůže jej rozhodně neopravňuje k porušování zákona či jeho obcházení tím, že tuto nepřednostní pohledávku bude vymáhat jako pohledávku přednostní, čímž přeskočí v pořadí ostatní exekutory. Mám za to, že tento postup je nejen protiprávní, ale i silně nemorální. Pokud by exekutor svůj postoj nezměnil, podejte na chování exekutora stížnost k Exekutorské komoře České republiky, která by Vaše námitky ve stížnosti prošetřila. Takto však postupujte jen, pokud jsou informace ve Vašem dotazu pravdivé.