Počet stránek ve webu: 40.256

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.137.511

Nedoručené usnesení o rozhodnutí exekuce, znovuzaslání po 7 letech - penále za dluh

Odesláno: 
Otevřeno 660 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
14.10.2016 mi bylo doručeno od exekutora Usnesení o rozhodnutí exekuce, které vzniklo v roce 2009.
Doteď jsem toto usnesení nikdy neobdržel a i po zavolání na exekutorský úřad mi bylo potvrzeno, že neměli dodejku a tak to prý poslali znovu (hovor mám nahraný).
Dá se proti této exekuci nějak bránit, minimálně tím, že mi nebude účtováno penále za období od rozhodnutí do dne převzetí rozhodnutí?
Jde o exekuci od mobilního operátora, kterou nepopírám a je oprávněná, avšak rozhodně nechci platit peníze navíc za chybu někoho jiného.
Děkuji za odpověď.
 
Zdravím Vás, máte-li důkazy pro Vaše tvrzení, tak v tomto případě bych se pokusila s exekutorem a s oprávněným dohodnout na tom, aby Vám příslušenství za dobu, kdy jste o exekuci nevěděla skutečně nebylo účtováno, neboť to, že Vám usnesení o nařízení exekuce bylo doručeno po 7 letech není Vaše vina. Proto bych z tohoto důvodu požádala oprávněného o odpuštění úroků z prodlení, ale učinila bych tak až po úhradě jistiny a kopii této žádosti bych doručila soudnímu exekutorovi.
Jen se Vás zeptám protože vím, že usnesení o nařízení exekuce není jedinou listinou, kterou exekutoři doručují povinným, zda Vám byly doručeny exekuční příkazy, neboť každý vydaný exekuční příkaz je nutné rovněž doručit i povinnému. Pokud by Vám byly doručeny exekuční příkazy tak žádejte o prominutí příslušenství jen za dobu kdy Vám mělo být doručeno usnesení o nařízení exekuce do doby, kdy Vám byl doručen první exekuční příkaz v této exekuci, tedy pokud si řádně přebíráte poštu a pokud jste se nestěhovala v průběhu exekuce.
 
Dobrý den,
děkuji za odpověď.
Nejprve bych rád uvedl, že jsem muž, což jste jistě nemohl/a vědět. Exekuční příkaz mi doručen nikdy nebyl, pouze toto usnesení. Pravděpodobně případ někde "zapadl" a nyní jej po nějakém jejich "úklidu" opětovně rozjeli.
Nikdy jsem se nestěhoval, poštu si přebírám, a tak předpokládám, že mi jej ani neposlali.
Každopádně Vám děkuji za radu, zaplatím jistinu a požádám o prominutí úroků z prodlení.
Jak mám dále postupovat, pokud však oprávněný zamítne mou žádost? Existuje nějaká opěra v zákoně či bych musel věc řešit občanskoprávním sporem?
Děkuji
 
Zdravím Vás, pokud by to nedopadlo pro Vás příznivě z důvodu pochybení exekutora, bylo by nutné vzít s sebou veškeré podklady, které máte k dané věci a navštívit advokáta a spolu s ním se dohodnout na podmínkách vymáhání náhrady škody způsobené Vám soudním exekutorem z důvodu nesprávného úředního postupu v jehož souvislosti Vám vznikla škoda, a to minimálně ve výši naběhlého příslušenství za dobu, kdy Vám nebylo doručeno usnesení o nařízení exekuce. Jen dodávám, že by bylo nutné podat nejdříve žádost o náhradu škody a poté žalobu o náhrady škody dle speciálního režimu, tedy v souladu se zákonem č. 82/1998 Sb., v platném znění. Kontakty na advokáty naleznete na stránkách http://www.advokatikomora.cz.