Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.503.358

Exekuce pro škodu způsobenou manželem před manželstvím - odpovědnost manželky za škodu

Odesláno: 
Otevřeno 836 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
Manžel byl v roce 2013 obviněn z trestného činu (upload filmů). Hrozila mu milionova pokuta za ušlý zisk. Policie ČR ho sledovala od roku 2009, kdy měl filmy nahrávat. My se v roce 2010 brali.
V roce 2014 ho trestní soud uznal vinným a dostal roční podmínku, však ne povinnost zaplatit pokutu (není průkazné). Poškozené strany odkázal na civilní soud. Ty měly max. 2 roky na to, aby škodu uplatnovaly. Letos (2016) (2016) v dubnu (soud byl v květnu 2014) podali žádost k tomu civilnímu soudu na vymáhání škody. Tedy měsíc před uplynutím dvouleté lhůty. Soud ale řízení uzavřel, jelikož žalobci nezaplatili soudní poplatky. Ti se teď odvolali na osvobození soudních poplatků. Teď přišel dopis, že soud uznal, že žalobci od poplatků osvobozeni jsou. Jen to, nic víc.
Můj dotaz je, pokud se nějakým způsobem případ u civilního soudu otevře, i když je již po dvouleté lhůtě a pro manžela by to dopadlo špatně (i když u trestního soudu žalobci výši škody neprokázali) a manžel by dostal exekuci (nebo jaký je postup, zda-li nejdříve domlouvají splátky), vztahuje se exekuce i na mě? čtu zákony a mám v tom trochu zmatekl a nevím.
Máme barák, ale na hypotéku, je tedy banky a ta je napsaná jen na mě, movité věci, něco koupené, něco darované, dvě auta, ta jsem na manžela. Co třeba můj plat? Máme dvě děti (3 a 6let, já plat čistého 14000, platím hypotéku). Když by to dopadlo úplně nejhůř, mohou mi sáhnout na plat a movité věci? HOdně věcí máme od mých rodičů, jak se třeba toto prokazuje? Nechci malovat čerta na zed, ale potřebuji to nějak prozkoumat dopředu…
V dopise, který ted přišel, není žádná žaloba, jen PRÁVNÍ VĚC, že žalobci se odvolali a osvobozeni jsou. Může se civilní soud znovu otevřít, jestliže to podali v tom dubnu? I když je ted 5 měsíců po dvouleté lhůtě?
Děkuji. PT
 
Zdravím Vás, vězte, že civilní soudní řízení proti Vašemu manželovi bude pokračovat, neboť žalobci bylo přiznáno osvobození od soudních poplatků. Víte, lhůta 2 roky je lhůta od právní moci rozsudku do podání žaloby, jelikož byla žaloba podána včas, tak soudní řízeni bude dále pokračovat. Být Vašim manželem tak se primárně soustředím na obranu ve sporu. Chápu Vás, že se chcete již nyní bránit proti hrozbě exekuce.
Jak uvádíte vzali jste se v roce 2010, manžel byl obviněn v roce 2013 a uznán vinným v roce 2014. Jak uvádíte policie začala manžela sledovat již v roce 2009. Tudíž mám za to, že exekuční postih se tedy bude týkat i Vaší osoby, respektive zejména majetku, který jste nabyli za trvání manželství. Pokud jste si vzala nemovitost na hypotéku ještě před sňatkem neměla by být postižena exekucí. Pokud jste si hypotéku brala až v průběhu manželství, je nutné počítat s exekučním postihem této nemovitosti, stejně jako s eventualitou exekučního postihu Vašeho účtu či mzdy.
Exekutor však může zabavit pouze věci manželovi a Vaše, nikoli věci, které jste jsou třetích osob. Pokud jste však tyto věci dostali darem, tak to jsou již bohužel Vaše věci a mohou být exekučně zabaveny. Pokud byste v bytě měli věci, které jsou odlišných osob než Vaše je nutné tuto skutečnost doložit, a to úředně ověřenými doklady prokazujícími vlastnické právo k těmto věcem. Takovými doklady jsou zejména smlouvy - kupní, darovací, směnné, nájemní,.. faktury, dodací a záruční listy, jejichž úředně ověřené kopie bude nutné přiložit v případě zabavení těchto věcí soudním exekutorem. V tomto případě je nutné, aby vlastník zabavených věcí, a to do 30 dní ode dne, kdy se o zabavení svých věcí dozvěděl podat k soudnímu exekutorovi, který věci zabavil návrh na vyškrtnutí ze soupisu v souladu s ust. § 68 odst. 1 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.). Vlastnické právo majitele věci je však nutné vždy doložit výše zmíněnými úředně ověřenými kopiemi výše uvedených dokladů. Exekutoři totiž ne vždy respektují prosté kopie těchto dokladů.
Vězte však, že soudní řízení bude nějakou dobu trvat a předjímat výsledek soudního řízení je zatím předčasné. I kdyby soudní řízení dopadlo nepříznivě, vždy je možné se s věřitelem dohodnout na splátkovém kalendáři, a tak se i vyhnout exekuci. Nicméně je však nutné dohodnutý splátkový kalendář dodržovat.