Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.073.287

Promlčení exekuce, promlčecí lhůta exekuce a dluhu vymáhaného

Odesláno: 
Otevřeno 848 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
13.10.2016 mi přišel dopis od exekutora po osmi letech (2008-2016), že nemám doplacenou exekuci. Jelikož už je to věc hodně dávno tak budu citovat první odstavec a ráda bych věděla zda-li se k tomu již nevztahuje promlčecí lhůta a zda-li exekutor nemá povinnost mě během těch dlouhých let aspoň obeslat nějakým dopisem o dluhu. Dluh mohl být již dávno uhrazen.
Cituji "Soudní exekutor, pověřený provedením exekuce na základě usnesení, které vydal Okresní soud ze dne 27.05.2008 kterým byl nařízen výkon pravomocného a vykonatelného exekučního titulu, kterým je platební rozkaz který vydal Okresní soud dne 7.7. 2006.
Předem děkuji za zdvořilou odpověď
 
Zdravím Vás, exekutor může náklady exekuce vyčíslit kdykoli v průběhu exekuce, někdy exekutoři vydávají i částečné příkazy k úhradě nákladů exekuce. Jen mě zaráží časový horizont osmi let. Nestěhovala jste se, a pokud ano, oznámila jste novou adresu exekutorovi? Přebíráte si řádně poštu?
Jinak právo exekutora na úhradu nákladů exekuce vzniká již pověřením k provedení exekuce, nicméně až vydáním příkazu k náhradě nákladů exekuce exekutor sděluje přesnou výši nákladů exekuce povinnému, proto by se eventuální promlčení práva na náhradu nákladů exekuce počítalo až od vydání příkazu k úhradě nákladů exekuce, neboť až z tohoto rozhodnutí je zřejmá přesná výše těchto nákladů. Mám za to, že k promlčení nejspíše nedojde, a to proto, že exekutor nejdříve vymožené plnění použije na úhradu svých nákladů a poté zasílá vymožené plnění oprávněnému. Popřípadě část vymoženého plnění použije na náhradu svých nákladů a zbylou část zašle oprávněnému. Nicméně s konečnou platností je o nákladech exekuce rozhodnuto v usnesení o zastavení exekuce, i proto by k promlčení nároku exekutora na náhradu nákladů exekuce dojít nemělo. Toto si exekutoři velmi dobře ohlídají.