Počet stránek ve webu: 40.408

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.276.103

Exekuce na rodiče pro dluh syna, dcery, potomka - může to exekutor udělat?

Odesláno: 
Otevřeno 572 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
může exekutor vymáhat dluhy po rodičích? Syn má exekuci, ale již 8 let (2008-2016) o něm nevím a trvalé bydliště má na úřadě.
 
Zdravím Vás, pokud má Váš syn již 8 let bydliště na úřadě, mám za to, že vykonavatelé ani exekutor či exekutoři by neměli vymáhat synovi dluhy po Vás jakožto po rodičích, neboť Vy nejste povinní. Jen počítejte s tím, že Vás mohou vykonavatelé navštívit, aby zjistili, kde se Váš syn zdržuje.
 
Velmi děkuji za odpověd,problém je,že pošta chodí na adresu,kde bydlel a bydlím i já a přitom ani jeden z nás tu nemá tr.bydliště...je to něco jako přechodné...trv.bydliště mám na adrese,kde ho měl i syn do doby,než jsme ho uplně odhlasily..bojím se po čtení růžných příspěvků,že mi vniknou do bytu i bez ohlášení a polepí mi to
 
Zdravím Vás, na to je jediná obrana, a to dohledat co nejvíce dokladů o tom, že věci v bytě patří Vám a manželovi a nikoli synovi. Pokud by byly zabaveny i Vaše věci, bylo by nutné v souladu s ust. § 68 odst. 1 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) návrh na vyškrtnut Vašich věcí ze soupisu. Tento návrh je však nutné podat do 30 dní ode dne, kdy jste se o zabavení Vašich věcí dozvěděli. K tomuto návrhu je však nutné v přílohách doložit úředně ověřeno kopie dokladů prokazující Vaše vlastnické právo k zabaveným věcem, tedy smluv, faktur, dodacích a záručních listů. Pokud by exekutor Vašemu návrhu nevyhověl, bylo by nutné se o tyto věci s exekutorem soudit.
Bohužel nic jiného se dělat nedá, a to zda Vás exekutor či vykonavatel navštíví to bohužel neovlivníte.