Počet stránek ve webu: 42.413


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.424.968

Exekuce a výběr dvojnásobku životního minima - je nutné dokládat výdaje na živobytí?

Odesláno: 
Otevřeno 976 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
mám zcela jednoduchý dotaz - potřebuji si v rámci exekuce z účtu vzít nezabavitelné minimum, jež tvoří dvojnásobek životního minima a normativní výdaje na bydlení.
Budu muset prokazovat u své banky tyto výdaje na bydlení - bydlím v bytě vlastněném rodiči a ti platí veškeré náklady na bydlení a já posléze platím tyto náklady jim, nemám tedy v podstatě prokazatelné náklady na bydlení, byť fakticky je mám - nebo jde ze zákona o nárok, jež nepotřebuje prokázání oprávněnosti?
Předem děkuji za brzké zodpovězení mé otázky.
 
Zdravím Vás, nezabavitelná částka při exekuci přikázáním z účtu povinného, která bude povinnému na základě jeho žádosti vyplacena bankou v souladu s ust. § 304b odst. 1 občanského soudního řádu je pouze částka rovna dvojnásobku životního minima jednotlivce, což je částka ve výši 6.820,- Kč. Normativní náklady na bydlení pro rok 2016 ve výši 5.858,- Kč Vám vyplacena nebude. K Vašemu dotazu ohledně normativních nákladů na bydlení uvádím, že tyto byste neměl prokazovat, neboť tato částka normativních nákladů na bydlení je dána právním předpisem.
Pro úplnost uvádím, že o výplatu nezabavitelné částky při exekuci přikázáním pohledávky z účtu povinného můžete žádat pouze jedenkrát po celou dobu vedení exekuce přikázáním pohledávky z účtu povinného. O této skutečnosti byste měl být exekutorem písemně poučen. Pokud je Vám vyplácena mzda či jiný příjem na blokovaný účet dohodněte se v práci na výplatě příjmu v hotovosti nebo složenkou.