Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.503.352

Exekuce důchodu - výše nezabavitelné částky

Odesláno: 
Otevřeno 1090 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
z různých zdrojů čerpám informace o nezabavitelné části starobního důchodu. Informace se od sebe velmi liší, proto bych velmi uvítal kvalifikovanou informaci event. i výpočet nezabavitelné částky. Můj starobní důchod je 11.000 Kč, žiji sám bez vyživovaných osob v nájemním bytě a nemám pohledávky klasifikované jako přednostní.
Za informace předem děkuji. J.K.
 
Zdravím Vás, máte-li důchod ve výši 11.000,- Kč měsíčně a žijete-li sám a nemáte-li vyživovací povinnost, tak by Vám z důchodu při exekuci na nepřednostní pohledávku měla být vyplacena nezabavitelná částka ve výši 9.393,- Kč a zabavitelná částka, která by byla zaslána jako srážka z důchodu exekutorovi by činila 1.607,- Kč.