Počet stránek ve webu: 40.256

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.137.493

Dluh potomka a exekuce v bytě rodiče (matky, otce), rodičů

Odesláno: 
Otevřeno 854 x
1 odpověď
 
Dobrý den .
Po dvou letech neplacení půjčky je soudně dána exekuce na syna (42 let), který bydlí stále u své matky,ale nemá tam trvalé bydliště,je vedený na městském úřadě.Pokud by se v bytě matky zabavovalo, musí se dokazovat koho je který majetek,když ho nabyli ve společné domácnosti? Syn nemá trvalý příjem,jen si občas někde přivydělává. Matka je v důchodu. Děkuji za odpověď
 
Zdravím Vás, pokud by exekutor zabavoval movité věci ve Vašem bytě, bylo by nutné dohledat doklady o tom, které věci jsou Vaše a které syna povinného, a to proto, že kdyby chtěl exekutor zabavit Vaše věci, abyste mu tyto doklady předložili a tím se případně vyhnuli zabavení Vašich věcí. Jelikož syn již u Vás nemá trvalý pobyt není zcela jisté, zda Vás exekutor navštíví, ale rovněž to není vyloučeno, neboť trvalý pobyt Vašeho syna je na úřadě. Exekutorovi zaměstnanci by k Vám tedy mohli přijat buď, aby zjistili, kde se Váš syn zdržuje a kde má věci, nebo by přijeli s tím, zda Váš syn nemá i nějaké věci u Vás v bytě. Proto je tedy lepší tyto doklady o vlastnickém právu k Vašim věcem dohledat a exekutorovi je doložit. Doklady o vlastnickém právu jsou zejména smlouvy – kupní, darovací , nájemní, směnná, úvěrové, leasingové,.. dále faktury, dodací a záruční listy,.. poté i čestná prohlášení Vás a syna, v nichž bude uvedeno, co domě či bytě patří synovi (povinnému) a co jeho rodičům. Pokud by exekutor zabavil věci rodičů a nikoli jejich syna, je nutné, aby vlastníci zabavených věcí podali do 30 dnů ode dne, kdy se o zabavení svých věcí dozvěděli v souladu s ust. § 68 odst. 1 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) návrh na vyškrtnutí svých věcí ze soupisu. Pozor tato lhůta se nesmí zmeškat. Aby měl tento návrh šanci na úspěch je však nutné doložit vlastnické právo vlastníku zabavených věcí právě výše uvedenými listinami, tedy smlouvami, fakturami či dodacími listy. Tyto listiny je však dobré doložit v úředně ověřených kopiích, neboť exekutoři prosté kopie ne vždy uznávají, ale úředně ověřené kopie by již uznat měli. Jen dodávám, že ani povinnému nelze zabavit vše, věci, které nelze zabavit ani povinnému jsou upraveny v ust. § 321 a § 322 občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.). Pokud by se tak stalo, máte o argument navíc při sepsání návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu a navíc je možné ohledně těchto věcí podat rovněž i návrh na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. d) občanského soudního řádu.¨
Pro úplnost dodávám, že kdyby exekutor návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu nevyhověl, potom by vlastníkům těchto věcí nezbývalo, než se o tyto zabavené věci s exekutorem soudit, a to podáním vylučovací žaloby k soudu proti exekutorovi dle § 267 občanského soudního řádu. Vylučovací žalobu je nutné podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, kterým návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu nevyhoví, Jelikož zde by se již jednalo o klasické soudní řízení, doporučuji se v této věci obrátit na advokáta. Kontakty na advokáty naleznete na stránkách http://www.advokatikomora.cz nebo na http://www.cak.cz.