Počet stránek ve webu: 42.413


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.424.940

Exekuce dlužníka bez českého občanství žijícího v zahraničí - postup vymáhání dluhu exekučně

Odesláno: 
Otevřeno 2728 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
dlouhodobě žijí v zahraničí a nedávno jsem se dozvěděl že je na mně v ČR vedena exekuce ohledně několika půjček. Žijí mimo území EU a zároveň mi na začátku roku bylo uděleno občanství země kde žiji posledních 8 let. Také jsem se zřekl českého občanství a odevzdal pas.
V ČR nemám jak trvalý pobyt, tak ani občanství a zároveň žádný majetek.
Jak se bude v tomto případě dále postupovat?
S pozdravem, Thomas Martin
 
Zdravím Vás, mám za to, že exekuce by v tomto případě měla být zastavena pro nemajetnost povinného, a to proto, že na území ČR nemáte žádný majetek, který by bylo možné exekučně zabavit, ale je možné, že exekutor bude činit nátlak na Vaši rodinu, a zejména rodiče, aby exekučně vymáhanou pohledávku uhradili místo Vás. Proto bych nejdříve kontaktovala rodiče a zeptala bych se jich, zda je nenavštěvují exekutoři. Pokud by se tak dělo, bylo by nutné podat návrh na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.). V návrhu na zastavení exekuce lze argumentovat i tak, že na území ČR trvale nežijete již nejdéle 8 let, a že jste v mezidobí přijal občanství členského státu EU odlišného od ČR, což doložíte úředně ověřenou kopií dokladu totožnosti a cestovního pasu, dále i kopií pracovního smlouvy. Vše je nutné opatřit úředním překladem do češtiny. V této souvislosti uveďte, že s ohledem na Váš dlouhodobý pobyt v zahraničí Vám ani nebyl řádně doručen exekuční titul a o tom, že je na Vás vedena exekuce jste se dozvěděl náhodou. Máte tedy za to, že exekuční titul ve vztahu k Vám nemohl řádně nebýt právní moci ani vykonatelnosti a jedná se tedy o nezpůsobilý exekuční titul, což je důvodem pro zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu, což Vy tímto navrhujete. Dále by bylo vhodné oznámit exekutorovi i adresu Vašeho současného pobytu. Následně by již bylo nutné čekat na rozhodnutí exekutora či soudu o návrhu na zastavení exekuce.