Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.073.567

Exekuce na majetek darovaný před smrtí třetí osobě (majetek nepřevedený v katastru nemovitostí)

Odesláno: 
Otevřeno 879 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
mám dotaz. Manželovi prarodiče sepsali darovací smlouvu ve prospěch mého nezletilého syna, který měl dostat jejich nemovitost. Proběhl soud, který souhlasil. Bohužel, než došlo k zápisu do katastru nemovitostí, zemřel jeden prarodič, než se vyřešilo dědictví po něm, zemřel i druhý prarodič. Dědici nemovitosti se stal můj manžel z 15/16 a jeho sestra, která dle písemného vyjádření notáře dědila pouze povinnost svoji 1/16 přepsat na našeho syna. Jelikož však manželova sestra má na sebe spoustu exekucí, skočila na 1/16 bytu exekuce. Volali jsme exekuční kanceláři a ptali se na možnost jak se z toho dostat, ale odbyli nás s tím, že manželova sestra nebyla v době dědictví oprávněna nakládat s dědictvím a že sice tu listinu a závěť tam mají, ale že prostě bude dražba a jestli chceme, že se můžeme přihlásit, a že rovnou máme počítat s tím, že k nám stejně budou exekutoři chodit dále.
Pak následně proběhla dražba. Část nemovitosti koupil cizí člověk, který hned po nás chtěl jednou tolik a nebo nájem. Což jsme řekli, že nedáme, dokud nebude LV zbaveno dluhů za švagrovou. Nyní je opět vedeno exekuční řízení k prodeji a ten človíček co koupil tu 1/16 je veden jako oprávněný.
Na manželovu sestru je spousta exekucí, je nějaká možnost ještě jak se tomu bránit. Zkoušeli jsme se ptát zda nejde o neoprávněnou exekuci, když v podstatě sestra dědila jen povinnost přepsat část nemovitosti na našeho syna, či zda můžeme pak také nárokovat újmu za prodanou část bytu, jež jí fyzicky nikdy nenáležela?
Snad mne trochu v té motanici chápete, ale nevíme už jak z toho ven. Dostali jsme se do toho ne vlastní vinou a na právníky a vyplácení exekucí za manželovo sestru rozhodně finance nemáme. ´Předem děkuji za odpověď s přáním pěkného dne. Michálková
 
Zdravím Vás, ono je to skutečně složitější, jelikož manželova sestra má exekuce, tak skutečně nemůže volně nakládat s majetkem - movitým i nemovitým, neboť by se dopouštěla trestného činu zkrácení věřitele. Rovněž ani sestra na jejíž majetek jsou uvaleny exekuce se nemůže v tomto případě zříci dědictví, není-li předluženo, ale musí je přijmout. Proto tedy namohla splnit povinnost, že by na manželova syna převedla svůj spoluvlastnický podíl. Navíc by to ani nestihla, neboť exekutor se to dozvěděl dříve a tento podíl manželovy sestry logicky postihl exekucí a tento podíl byl následně prodán v dražbě.
Víte toto věc na posouzení advokátem, kterému je nutné předat veškeré listiny, které k věci máte a poté je nutné volit co nejlepší postup v této věci. Kontakty na advokáty naleznete na stránkách http://www.advokatikomora.cz nebo na http://www.cak.cz. Víte advokáta vždy platit nemusíte, a to buď tehdy vyhledáte-li advokáta, který lidem v obtížné životní situace poskytuje své služby tzv. "pro bono", nebo můžete požádat přímo Českou advokátní komoru o bezplatné ustanovení advokáta k hájení Vašich práv, tento návrh však musíte řádně odůvodnit.
Řešením by bylo se s majitelem 1/16 nemovitosti rozumně dohodnout nebo případně i podat návrh na soudní vypořádání spoluvlastnictví, s tím, že Váš menšinový spoluvlastník "šikanuje" a na údržbu a provoz nemovitosti sám nijak nepřispívě, a to ani dle výše jeho spoluvlastnického podílu, i v této věci by Vám mohl advokát pomoci.
To co mě však překvapuje je skutečnost, že nechápu proč by Vám jakožto bratra povinného a jeho ženu měli navštěvovat exekutoři, když exekucí lze postihnout pouze majetek povinného a nikoli osob odlišných od povinného. Do jisté míry by se toto dalo chápat, kdyby povinná měla stejnou adresu trvalého pobytu jako máte Vy, ale o tomto se v dotazu nezmiňujete.