Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.073.564

Zbavení finanční svéprávnosti u chronického dlužníka

Odesláno: 
Otevřeno 1283 x
1 odpověď
 
1. Partner dostal darem majetek od rodičů. Matka vše připravila,
ale podepsala darovací smlouvu až po mozkové příhodě.
2. Bratr, který je zadlužený, neplatil zdravotní a sociální pojištění, neplatil škody způsobené dopravní nehodou. Dluhy narůstaly.
3. Partner platil za bratra dluhy v naději, že se vzpamatuje. Nyní mu platí jen zdravotní pojištění, dle přání zesnulých rodičů
4. Bratr se snaží soudně popřít darovací smlouvu rodičů, zdůvodňuje nezpůsobilostí matky k právním úkonům, způsobilost v době života nebyla zpochybněná.
5. Pokud by bratr uspěl, majetek by pohltily exekuce, což si zesnulí rodiče nepřáli.
6. Je možné sourozence, který nevyhlásí osobní bankrot, nevyužije podpory rodiny zbavit se dluhů a stále ji ohrožuje svým hloupým chováním prohlásit za finančně nesvéprávného?
Může se bratrovi podařit zpětně po smrti matku prohlásit nezpůsobilou právních rozhodnutí?
 
Zdravím Vás, návrh na omezení svéprávnosti spočívající v zákazu disponovat s financemi od určité výše lze podat, ale je nutné jej velmi dobře zdůvodnit, i proto Vám doporučuji, abyste se obrátili na advokáta a k tomuto návrhu doložili i listiny o dluzích bratra Vašeho partnera. Kontakty na advokáty naleznete na stránkách http://www.advokatikomora.cz . Věřte však, že se bude jednat o soudní řízení, které určitou chvíli potrvá a do té doby budou dluhy partnerova bratra narůstat.
Víte dotaz, zda lze prohlásit za nesvéprávnou osobu v době sepsání právního jednání, která již nyní nežije je sporný, zde by záleželo i na znění lékařských zpráva o zdravotním stavu maminky Vašeho partnera v době sepsání oné darovací smlouvy, proto nedokážu odhadnout šance na úspěch v tomto sporu. Pro Vašeho partnera hraje to, že svéprávnost či způsobilost maminky k právním úkonům nebyla za jejího života zpochybněna, zbytek by byl předmětem daného soudního řízení. Mám za to, že otázky ohledně svéprávnosti nespadají do problematiky exekucí, ale práva občanského, proto tento dotaz raději položte kolegům, kteří se zde zabývají občanským právem.

Váš dotaz se netýká výkonu exekuce. Dotaz prosím uložte do formuláře na stránce http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/dotaz/. Dotazy přijímáme každý lichý týden v pondělí po 10. hodině.
Máte také možnost zeptat se právničky v online chatu. Ten je k dispozici každý sudý týden v sobotu mezi 9-11. hodinou na stránce http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/chat.html.