Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.133.507

Exekuce bez vyrozumění dlužníka o dluhu věřitelem - zákonný postup?

Odesláno: 
Otevřeno 1432 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
mám následující problém. Žijí od roku 1997 v zahraničí a byt, který jsem vlastnila v České republice jsem pronajímala. Než jsem byt v roce 2006 nechala přepsat na následujícího majitele, který v té době už od roku 2004 v tomhle bytě bydlel jako podnájemník, byla elektřina a plyn stále přihlášen na moje jméno. Při přepsání bytu v roce 2006 byly u EON dluhy ve výšce 10.000 Kč. Právě při přepsání bytu v kanceláři majitelé domů, podepsal nový majitel bytu čestné prohlášení, že tyto pohledávky, které sám udělal také sám nahradí. Tohle se ale nikdy nestalo. To znamená, že EON začal pohledávku vymáhat přímo u mne. Logické. Ale nikdy mi nebyla doručena pošta o pohledávkách. Až do září 20016 jsem netušila, že tahle pohledávka není zaplacena. Tím, že žiji v zahraničí, mi nebylo nic doručeno a na moji přeposílací adrese mou postu nepřebírali. Tam se ale dala zjistit má adresa v německé republice, což ale EON neudělal. Jinak bych tuhle pohledávku už dávno doplatila, aby právě nedošlo k exekuci etc. 09/2016 mi najednou byly strženy peníze na mém kontě v české republice právě exekucí, přesto že jsem neměla o této ani ponětí. Natož abych obdržela exekuční titul nebo něco podobného.
Je tenhle postup oprávněný?
Děkuji.
 
Zdravím Vás, mám za to, že v tomto případě to bude těžké, neboť jste měla doručovací adresu v ČR, ale zde jste si poštu nepřebírala, a proto Vám byly veškeré písemnosti doručovány tzv. fikcí doručení. S ohledem na tuto skutečnost mám za to, že byste s návrhem na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.), s tím, že Vám exekuční příkaz nebyl řádně doručen, neboť jste se dlouhodobě zdržovala v zahraničí a nikoli v ČR. Zde uvádím, že pokud máte někde doručovací adresu, tak byste si na této adrese měla i přebírat poštu a není povinností věřitelů ani exekutorů doručovat Vám písemnosti do zahraničí. Proto se domnívám, že by návrh na zastavení exekuce nebyl nejspíš úspěšný. Proto Vám doporučuji exekuci uhradit a poté se snažit kontaktovat pronajímatele s žádostí o náhradu škody, tedy celkové vymáhané částky. Zde uvádím, že i tato pohledávka je již bohužel promlčena, proto nemá smysl ji po bývalém pronajímateli soudně vymáhat. Popřípadě můžete o část peněz požádat i ty, kdo Vám měli vybírat schránku a přebírat poštu a nečinili tak, ale i zde se jedná o promlčenou věc a tlak by byl spíše morální.