Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.503.341

Exekuce - jak se vyhnout zabavení věcí v bytě, domě, nemovitosti smlouvou o pronájmu věcí?

Odesláno: 
Otevřeno 1001 x
1 odpověď
 
Dobrý večer, chci se zeptat zdali se u exekuce dá ubránit majetek který jsem dostala? Zdali je možné nějakou smlouvou o pronájmu nábytku a spotřebičů uchránit majetek kdyby nastala exekuce? Je možné v případě příchodu exekutora prokázat že nábytek mi je pouze pronajímán a nemám vůči němu vlastnické právo? Bydlím v bytě od města. Je možné aby exekutor mohl vniknout do státního bytu? Děkuji
 
Zdravím Vás, pokud se jedná o obvyklé vybavení domácnosti v běžných cenách, tak toto nemůže být zabaveno ani povinnému, a to v souladu s ust. § 322 odst. 2 písm. b) občanského soudního řádu. V tomto ustanovení je rovněž uvedeno co se rozumí pod pojmem obvyklé vybavení domácnosti, je zde lůžko, stůl, židle, kuchyňské linka a nádobí, lednička, sporák, vařič, pračka, vytápěcí těleso, palivo, přikrývka a ložní prádlo. Takže vidíte, že sem jsou pojaty i spotřebiče, pokud tedy není jejich pořizovací cena neobvykle vysoká. Pokud jsou Vám tyto věci pronajímány, je nutné mít toto smluvně upraveno např, v dodatku k nájemní smlouvě, který bude nejlepší opatřit úředně ověřenými podpisy obou smluvních stran. Exekutor může zabavovat majetek povinného, kdekoli, kde se povinný zdržuje, tedy i v bytě města. Nevím co máte na mysli pod pojmem vniknout, ale máte-li na mysli násilné otevření bytu, např. za asistence policie, tak si myslím, že pokud by to nebylo bezpodmínečně nutné, exekutor by takto činit neměl, ale měl by vyčkat buď Vašeho příchodu nebo Vám zanechat výzvu o tom, že Vás navštívil, a že tak učiní i v budoucnu. Pokud by někdo do Vašeho bytu násilně vnikl, byl by Vám povinen uhradit škodu, kterou Vám způsobil. Dále přidávám i důležité pasáže z minulé odpovědi na Váš dotaz.

Na Vašem místě bych o věci informovala toho jehož je vybavení bytu, jelikož ten by se musel bránit v případě jeho zabavení. Nevím na základě jaké listiny byt užíváte, ale mám za to, že zde by mělo být uvedeno co bylo v bytě předtím než jste jej začala užívat, tedy něco jako seznam věcí majitele či původního majitele bytu. Pokud tam jsou tyto věci uvedeny, tak dokážete, že vybavení bytu není Vaše a nemělo by být zabaveno. Pokud by se tak stalo, bylo by nutné o zabavení věcí majitele bytu jej co nejdříve informovat, aby se mohl bránit návrhem na vyškrtnutí věcí ze soupisu dle ust. § 68 odst. 1 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.). Své vlastnické právo však bude muset doložit doklady, kterými prokáže své vlastnické právo k zabaveným věcem. Návrh na zabavení věcí ze soupisu však majitel zabavených věcí musí podat do 30 dní ode dne, kdy se o jejich zabavení (sepsání či polepení, nikoli odvezení) dozvěděl. Tato lhůta se nedá prodloužit. Tento návrh se podává k exekutorskému úřadu, který dané věcí zabavil.
Závěrem dodávám, že ani povinnému nelze zabavit vše. Věci, které nelze zabavit ani povinnému jsou upraveny v ust. § 321 a § 322 občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.).