Počet stránek ve webu: 40.451

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.278.400

Neoprávněné zablokování účtu bankou - nesprávný variabilní symbol splátky dluhu

Odesláno: 
Otevřeno 766 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat z jakého důvodu mají právo mi pozastavit účet v bance když nikde nedlužím a to všechno se stalo v 5.9.2016 a to všechno se stalo kůly tomu že jsem zapomněl na úvěru u banky zadat variabilní číslo. Děkuji když mi pomůžete od exekuce.
 
Zdravím Vás, víte ono je to těžké, některé banky mají takové podmínky, že i když nesprávně zadáte variabilní symbol tak mají za to, že platba je neuhrazená a takto ji rovněž evidují. Jen mě překvapuje, že to již došlo do stadia exekuce, mám za to, že tuto platbu musel někdo vymáhat již dříve, a to výzvou k úhradě, dále muselo předcházet nějaké řízení, většinou soudní a až potom je vedena exekuce a blokován účet.
Pokud Vám účet zablokoval exekutor, tak jděte na pobočku banky a požádejte ji dle ust. § 304b odst. 1 občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.) o výplatu nezabavitelné částky (cca 6.820,- Kč), která by Vám měla být vyplacena. A poté Vám doporučuji co nejdříve uhradit exekuce. Jen mějte na paměti, že o výplatu nezabavitelné částky lze požádat pouze jedenkrát po celou dobu vedení exekuce přikázáním pohledávky z účtu povinného. Popřípadě můžete ještě zkusit podat návrh na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. g) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.). V tomto návrhu je nutné uvést, že dlužnou částku jste uhradil na účet banky, a je rovněž nutné o tom předložit důkazy, např. výpisy z účtu, kopie stvrzenky z bankomatu ústřižek složenky, … a z toho důvodu tedy žádáte o zastavení exekuce, která je od počátku vedena nedůvodně, a poté je nutné počkat jak bude o Vašem návrhu na zastavení exekuce rozhodnuto. Počítejte však i s tím, že Vám nemusí být vyhověno, viz úvod mojí odpovědi, a že i kdyby byla exekuce částečně zastavena, je možné, že budete hradit náklady exekuce a odměnu exekutora.