Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.078.038

Zrušení trvalého pobytu, bydliště a exekuce - hrozí zabavování v místě bývalého trvalého bydliště dlužníka?

Odesláno: 
Otevřeno 895 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, mám přítele, který byl nahlášen trvalým pobytem společně se mnou u mého otce. Společně jsme bydleli v podnájmu na jiné adrese. Jsme spolu (druh, družka již 5 let). A cca před měsícem (07/2016) se nevrátil z práce a nyní je pohřešovaný, jelikož o sobě nedal nikomu vědět.
Nyní jsme zjistili, že má spoustu půjček. Z trvalého bydliště jsme ho odhlásili a přihlásili na magistrát města - radnici. Je možné, že přijde exekutor (jelikož ty půjčky nikdo nesplácí) a začne mi zabavovat věci ať už na adrese, kde byl dříve přihlášen či na naší adrese, kde jsme měli společně podnájem - tam už mám smlouvu pouze na své jméno.
Děkuji za informace.
 
Zdravím Vás, ano bohužel můžete skutečně očekávat návštěvu exekutora, pokud se dozví, kde se Váš nyní pohřešovaný dluh zdržoval, protože nyní je "bezdomovec". Proto Vám doporučuji dohledat co nejvíce dokladů o tom, že věci jsou Vaše, to proto aby exekutor Vaše věci nezabavil. Těmito doklady jsou smlouvy - kupní, darovací, úvěrové, nájemní, … faktury, dodací a záruční listy, aj.
O exekucích na Vašeho pohřešovaného druha informujte i pronajímatele, aby si i on mohl ochránit svůj majetek, pokud užíváte věci, které patří pronajímateli. V tomto případě by bylo nejlepší sepsat dodatek k nájemní smlouvě, kde by se uvedlo, který majetek je ve vlastnictví pronajímatele a který je Váš, a dále je nutné uvést i které věci patří povinnému, jsou-li takové. Tento dodatek je vhodné opatřit úředně ověřenými podpisy pronajímatele a Vás. Vy a pronajímatel rovněž o majetku sepište i čestná prohlášení, která budou obsahovat komu patří jaký majetek. Čestná prohlášení je rovněž nutné opatřit úředně ověřenými podpisy.
Totéž platí i pro Vašeho otce neboť exekutoři nejdříve půjdou na dřívější adresu trvalého pobytu povinnému, tedy k Vašemu otci.
Pokud by exekutor zabavil majetek Vašeho otce či Váš, je nutné, aby jste Vy jako vlastníci těchto věcí, a to 30 dní ode dne, kdy jste se o zabavení svých věci dozvěděli podali v souladu s ust. § 68 odst. 1 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu. K tomuto návrhu je nutné přiložit raději úředně ověřené kopie výše uvedených dokladů, které budou prokazovat Vaše či otcovo vlatnické právo k Vašim zabaveným věcem.
Pokud by exekutor tomuto návrhu nevyhověl, nezbývalo by Vám nic jiného než se o své věci soudit, a to podáním vylučovací žaloby v souladu s ust. § 267 občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.). K vylučovací žalobě by opět bylo nutné přiložit kopie výše uvedených dokladů o vlastnickém právu k zabavených věcech svědčící žalobci.
Závěrem uvádím, že ani povinnému nelze zabavit vše. Věci, které nemohou být zabaveny ani povinnému jsou upraveny v ust. § 321 a § 322 občanského soudního řádu. Přeji Vám hodně štěstí a pevné nervy, v případě potřeby se na nás opět obraťte.