Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.073.668

Zástavní právo exekutorské na vydraženém pozemku - jak má nový majitel pozemku zástavu zrušit?

Odesláno: 
Otevřeno 810 x
1 odpověď
 
Vydražili jsme v druhém kole pozemky. Se zápisem našeho vlastnictví do katastru nemovitostí KN uvedl exekutor do KN zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu a zástavní právo exekutorské podle § 69a exekutorského řádu s odůvodněním, že se vymáhá po vydražiteli z prvního kola rozdíl mezi vydraženou cenou z prvního a druhého kola.
Je v pořádku, že na našem vydraženém majetku jsou několik měsíců uvedena zástavní práva přesto, že nikomu nic nedlužíme?
 
Zdravím Vás, mám za to, že jste-li výlučnými vlastníky dané vydražené nemovitosti v katastru nemovitosti Vy, tak by Vaši nemovitost neměla tížit zástavní práva exekutorské u pohledávek, které nejsou Vaše. Proto bych se v této věci obrátila na advokáta, který by Vás v této věci při jednání se soudním exekutorem zastupoval. Kontakty na advokáty naleznete na stránkách http://www.advokatikomora.cz nebo na http://www.cak.cz.