Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.064.906

Ukončení exekuce - bude exekutor informovat dlužníka o splacení dluhu a poplatků exekutora?

Odesláno: 
Otevřeno 784 x
1 odpověď
 
Jaké kroky je potřeba učinit, když jsem celou exekuci splatila. Musí mi exekutor odepsat a poslat potvrzení o zaplacení platila jsem to přes účet formou splátek.
Děkuji za odpověď.
 
Zdravím Vás, pokud jste uhradila vymáhanou částku a o úhradě této částky máte listinné důkazy, tak nečekejte na přípis či rozhodnutí exekutora, ale raději sama podejte návrh na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. g) občanského soudního řádu. V tomto návrhu argumentujte tak, že jste již celkovou vymáhanou částku uhradila, což dokládáte kopií ústřižku složenek, výpisy z účtu či potvrzeními o platbě z bankomatu, a proto tedy v souladu s ust. § 268 odst. 1 písm. g) občanského soudního řádu žádáte o zastavení exekuce právě z důvodu úhrady vymáhané částky. K návrhu na zastavení exekuce, je nutné doložit alespoň kopie dokladů o úhradě celkové vymáhané částky. Zde uvádím, že byla-li dlužná částka uhrazena částečně, měla být exekuce zastavena částečně, a to v rozsahu úhrady dlužné částky.