Počet stránek ve webu: 40.192

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.063.458

Soudní vymáhání dluhu - je vždy exekuce nebo je to na podnět věřitele?

Odesláno: 
Otevřeno 1004 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
08/2012 jsem podepsala směnku za dluh na nájmu ve výši 16.000 Kč, 8360 Kč jsem splatila, 03/2016 na mě byla podána žaloba, byl vydán směnečný platební rozkaz, nemohu částku zaplatit najednou a tak bude nařízena exekuce. Věřitel je ochoten se mimosoudně dohodnout na splátkách, chce, abych podepsala novou smlouvu o uznání dluhu a splátkách, ale žalobu chce stáhnout až po úplném splacení, tedy až v 06/2017. Nebude stejně nařízena exekuce když nebude stažení žaloby součástí smlouvy o splátkách? Můžete mi prosím poradit? Děkuji
 
Zdravím Vás, pokud byl ve věci již vydán směnečný platební rozkaz, tedy exekuční titul, tak ten již nelze vzít zpět, neboť o věci již bylo pravomocně rozhodnuto. Proto pokud nejste schopna danou částku uhradit najednou, tak je pro Vás jediná šance jak se vyhnout exekuci je hradit dle dohody s věřitelem. Splátkový kalendář tedy podepsat můžete jen nezapomeňte u každé splátky dluhu, kterou uhradíte mít ve splátkovém kalendáři kolonku pro podpisy věřitele a Vás. Je to proto, abyste o jednotlivých úhradách měla důkazy.
 
Dobrý den, podepsala bych splátkový kalendář, ale bojím se, že nestáhne žalobu až dlužnou částku doplatím Host 3459
 
Pokud je směnečný platební rozkaz již pravomocný, tak není co brát zpět. Protože Vy budete hradit soudem uloženou povinnost, právě ta potvrzení o převzetí každé splátky věřitelem jsou důkazem pro Vás, že dluh splácíte dle dohody, a i kdyby byl tento dluh exekučně vymáhán podáte návrh na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. g) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.), ke kterému doložíte, že jste již dluh zcela splatila, tedy doložíte splátkový kalendář, kde bude podpis věřitele o tom, že převzal jednotlivé splátky a exekuce bude v rozsahu úhrady zastavena.
Pokud by probíhalo soudní řízení a Vy byste dluh hradila dle splátkového kalendáře a věřitel by v rozsahu úhrad nevzal žalobu zpět a Vy byste soud doložila, že jste danou částku uhradila, tak věřitel by ve výši Vašich úhrad prohrál soudní spor. Takže podpisem splátkového kalendáře nic dle mého nepokazíte, ale uvádím, že jsem neviděla listiny, a proto bych Vám doporučila se všemi listinami navštívit advokáta a s ním danou věc konzultovat. Kontakty na advokáty naleznete na stránkách http://www.advokatikomora.cz nebo na http://www.cak.cz.