Počet stránek ve webu: 40.040

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.974.128

Je možné zabavení již obsataveného, olepeného majetku exekutorem?

Odesláno: 
Otevřeno 858 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
2013 mi byl po návštěvě exekutora s Exekutorského úřadu v Přerově oblepen majetek, sepsán soupis movitých věcí. Zaplacena část jistiny. Poté mi byl nastaven splátkový kalendář. Platby ještě 2 roky.
2015 mne navštívil exekutor z Exekutorského úřadu v Praze. Opětovně si sepsal movité věci. Část jsem uhradil a poté mi byl nastaven splátkový kalendář. Splácení do roku 2017.
Nyní mne navštívil exekutor dalšího úřadu v Praze. Dluh cca 120.000 Kč. Během dvou měsíců mně vykonavatel navštívil 2x. Poprvé jsem zaplatil 15.000 Kč. Podruhé 30.000 Kč.
Dnes (22.08.2016) jsem poslal 5.000 Kč. Nepřistoupí mi na splátkový kalendář. Vyhrožují mi, že když nezaplatím celou částku do 31.8.2016 tak všechen majetek odvezou. Moje otázka je tedy:
Dle předchozích zápisů a soupisů movitých věcí nesmím s těmito věcmi nakládat (darovat či prodat)
A tento 3. exekutor v pořadí mi chce vše odvézt. Není to protiprávní? Když přestanu plnit SK tak si pro pro sepsané věcí přijedou, ale já je mít nebudu, protože si je odveze exekutor, který je až až 3 v pořadí. Děkuji.
 
Zdravím Vás, tuto skutečnost (tedy plánovaný odvoz majetku) bych oznámila soudním exekutorům, kteří tento majetek polepili již dříve. Mám za to, že více již dělat nemůžete a dále dle Vašich možností hradit na všechny dřívější exekuce.
Dalším řešením by bylo podání insolvenčního návrhu, ale nevím jak jste na tom s celkovou výší závazků a jaké máte příjmy, tedy, zda byste byl schopen splnit zákonné podmínky pro povolení oddlužení.