Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.067.453

Exekutor nezanechal na místě exekuci soupisku zabaveného majetku - je to v pořádku?

Odesláno: 
Otevřeno 820 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
ráda bych se zeptala na pár věcí. U mých rodičů byla provedena exekuční návštěva a polepení majetku. Exekutorští pracovníci se chovali netaktně a na některé dotazy vůbec neodpovídali. Dále jsem měla právo dokázat, že zabavený notebook HP nebyl majetkem rodičů ale mým. To nebylo dovoleno se slovy "už na to nešahejte", přitom jsem mohla dokázat, že mi patří. Dále nám pracovník řekl, že když zaplatíme prostě nějakou částku (v tomto případě to byla částka 2 000 Kč), kontaktuje nás. Ani to se nestalo, na dopisy o žádost na možnost splátek se také neozvali. Ani vizitku s kontaktem na sebe zde nezanechali a soupis věci taktéž ne. Je toto klasické chování exekutorů a nebo je možnost si na to stěžovat na určitých místech?
Děkuji.
 
Zdravím Vás, bohužel neuvádíte, kdy k návštěvě vykonavatelů došlo. Pokud se tak stalo nedávno, tj. do 30 dnů, tak na nic nečekejte a neprodleně podejte k exekutorskému úřadu, jehož pracovníci notebook zabavili v souladu s ust. § 68 odst. 1 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) návrh na vyškrtnutí věci (notebooku) ze soupisu. Tento návrh je však nutné k exekutorovi podat do 30 dní ode dne, kdy se vlastník věci (notebooku) o zabavení své věci dozvěděl. Tuto lhůtu nelze prodloužit a její zmeškání má za následek to, že na zabavenou věc se hledí tak jako by byla povinného a nikoli Vaše. K tomuto návrhu je však nutné doložit doklady prokazující Vaše vlastnické právo k notebooku, a to doklady o koupi, záruční list, … , a to nejlépe jejich úředně ověřené kopie.
Pokud by exekutor Vašemu návrhu nevyhověl byla by možnost se o notebook soudit, a to tak, že byste mělo do 30 dnů ode dne, kdy by Vám bylo doručeno zamítavé rozhodnutí soudního exekutora podat tzv. vylučovací žalobu.
K dalším dotazům uvádím, že hrubost a netaktnost vykonavatelů je u nich zcela běžná, ale spíše mě zaráží fakt, že nectí dohody s povinnými či jejich rodinnými příslušníky a ještě více se divím tomu, že nemáte k dispozici soupis zabaveného majetku, který by měl být vyhotoven již při samotném oblepení majetku, popřípadě by měl být neprodleně doručen povinnému. V tomto shledávám pochybení vykonavatelů, jen se ještě zeptejte rodičům, zda jim exekutoři nepředali nějakou listinu, mám na mysli soupis majetku. Pokud by uvedli, že nikoli, dalo by se jejich jednání oznámit buď přímo exekutorovi jako jejich zaměstnavateli, popřípadě i na Exekutorskou komoru ČR, ale stížnost bych podávala až poté co bude rozhodnuto o Vašem návrhu na vyškrtnutí notebooku ze soupisu. Přeji Vám hodně štěstí a pevné nervy.