Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.078.022

Exekuce pro dluh MHD - promlčení dluhu v exekuci

Odesláno: 
Otevřeno 991 x
1 odpověď
 
Dobrý den, mám dluhy na MHD, většina z nich je starší 10 let. Slyšela jsem, že po 10 letech se dluhy prohlašují za prošlé. Pokud to tak je, na koho se mám obrátit? Popřípadě zjistit více informací? Z pokut 400 Kč mě napočítali nehorázných 16.000 Kč, jen udávám příklad do jakých dluhů mě dostali. Předem děkuji.
 
Zdravím Vás, ano platí, že právo oprávněného exekučně vymáhat pohledávku po povinném se promlčí 10 let ode dne právní moci soudního rozhodnutí, kterým bylo oprávněnému přiznáno právo nebo věc. Takže promlčecí doba je skutečně 10 let, ale nikoli ode dne vzniku dluhu, ale od právní moci rozhodnutí, na jehož základě je tato pohledávka exekučně vymáhána.
Pokud by tedy skutečně uplynulo 10 let od právní moci jednotlivých soudních rozhodnutí, podejte k jednotlivým soudním exekutorům návrhy na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.) a uveďte, že právo oprávněného tuto (tyto) pohledávky exekučně vymáhat je již promlčeno, neboť exekuce byla nařízena až po více než 10 letech ode dne právní moci exekučního titulu, což je dobré doložit i kopiemi jednotlivých exekučních titulů s doložkami právní moci. Mám za to, že v těchto případech by měly být exekuce zastaveny.
Pokud by dluh byl starý 12 let, ale od právní moci soudního rozhodnutí by uplynulo 9 let, tak by se o promlčení práva oprávněného tuto pohledávku exekučně vymáhat nejednalo a exekuce by byla vymáhána oprávněně.