Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.078.018

Exekuce na potomka a zrušení trvalého bydliště, pobytu - postup

Odesláno: 
Otevřeno 1615 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
co dělat, když je syn přihlášený u rodičů, má plno exekucí, peníze ale posílá na účet přítelkyně, u které i bydlí a nechce nic řešit. Můžou ho rodiče sami odhlásit nebo to už nejde? Přítelkyně taky nechce nic řešit, jak z toho ven?
Děkuji
Hana
 
Zdravím Vás, dle mého názoru můžete dnes (17.08.2016) i Vy jako rodiče zrušit na obecním úřadu trvalý pobyt Vašeho syna, pokud se Váš syn na této adrese již déle než 6 měsíců nezdržuje, což by bylo dobré doložit rovněž i výpovědí jiných svědků, např. sousedů.
I když však syna odhlásíte, návštěvě exekutorů zřejmě nezabráníte, ale současně mám za to, že když řeknete, že syn již u Vás dlouhou dobu nebydlí a exekutorovi řeknete, že Váš syn žije u přítelkyně a vykonavatelům sdělíte adresu přítelkyně, tak mám za to, že vykonavatelé by měli odjet a vydat se k přítelkyni Vašeho syna, u které syn pobývá a má zde rovněž i majetek.
Přesto Vám doporučuji dohledat co nejvíce dokladů o tom, že věci v domě či bytě jsou Vaše, čímž byste prokázali Vaše vlastnické právo k věcem, kdyby vykonavatelé chtěli něco zabavit i u Vás. Dále Vám doporučuji podívat se na ust. § 321 a § 322 občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.), neboť jsou zde věci, které nelze zabavit ani povinnému, a pokud by se tak stalo je to důvodem pro zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. d) občanského soudního řádu.
Kdyby exekutor či vykonavatel zabavil Vaše věci, je nutné, a to do 30 dní ode dne, kdy jste se o zabavení Vašich věcí dozvěděli podat k exekutorskému úřadu, který je zabavil v souladu s ust. § 68 odst. 1 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu. K tomuto návrhu je však nutné přiložit úředně ověřené kopie dokladů prokazujících vlastnické právo k zabaveným věcem. Kdyby Vám exekutor nevyhověl bylo by nutné do 30 dní ode dne doručení zamítavého rozhodnutí podat tzv. vylučovací žalobu.