Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.070.017

Exekuce přídavků na dítě, děti - může je exekutor zabavit nebo ne?

Odesláno: 
Otevřeno 1618 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
chtěl bych si ověřit a upřesnit podmínky exekuce na dětské přídavky (zákon 117/95 Sb.). Moje bývalá nájemkyně (14 dětí, tak jako císařovna Marie Terezie, z toho pouze 2 dospělé) mi dluží za nájem a žije pouze ze sociálních dávek, které mj. prokazatelně zneužívá a obdržené dávky na bydlení, nájem apod. běžně používá pro jiné účely. Bohužel Úřad práce (ÚP) se v této situaci chová velice pasivně.
Pokud je mi známo, dávky na které se vztahují nebo nevztahují exekuce jsou uvedeny v o. s. ř. 99/1963, zvláště v paragrafech §322 a §317.
Z výše uvedeného vyplývá, že dětské přídavky nejsou vyloučeny z možností provedení exekuce a svědčí o tom rovněž celá řada článků popisujících na Internetu praktické vymáhání pohledávek.
Dle zákona lze na každé dítě vyplatit za celé nárokované období pouze stanovenou fixní částku a jak jsem se informoval, vyplácí ÚP povinné dávky pouze do hranice sociálního minima celé rodiny, čili nevyplácí automaticky dětské přídavky na každé dítě (z toho důvodu má povinná na ÚP stále „rezervu v objemu dětských přídavků“ pro další období).
Exekuci jsem na ÚP předjednal a exekutora jsem se situací zevrubně seznámil. Po kontaktu ÚP mi exekutor sdělil, že exekuci nelze provést, jelikož povinná nemá příjmy přesahující sociální minimum.
Domnívám se, že exekutor nevyužil výše uvedenou možnost (navýšení vyplácení objemu dětských přídavků o exekuci).
Prosím o názor. Děkuji, BS
 
Zdravím Vás, ohledně přídavků bych osobně byla velice opatrná, protože dětský přídavek je určen na pokrytí potřeb dítěte a nikoli jeho rodičů. proto jsou i příjemci těchto dávek uvedené dané děti. Ani my na soudě v rámci insolvence sociální dávky ani přídavky na děti z těchto důvodů nepostihujeme, i když je jasné, že v této problematice není judikatura jednotná.
Pokud máte za to, že paní sociální dávky zneužívá, je nutné kontaktovat OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí, aby situaci prošetřil), ale mám za to, že postup úřadu práce je správný a ani já bych přídavky na děti, ač jsou jakkoli vysoké exekučně nepostihovala, a to proto, že povinná není příjemcem těchto dávek. Kdyby děti byly v dětském domově, paní by byly přídavky na děti odejmuty. Chápu Vaše rozhořčení. Sponzorský dar není podmínkou, je to čistě na uvážení tazatele.