Počet stránek ve webu: 40.256

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.137.641

Exekuce u přítelkyně, partnerky pro dluh parnera, přítele - může to exekutor udělat

Odesláno: 
Otevřeno 912 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
ocitl jsem se před problémem, který neumím řešit. Dnes (12.08.2016) mi volal exekutor ze Šumperka a sdělil mi že do týdne musím uhradit 26.000 Kč které nemám. Vůbec se mnou nechtěl o ničem diskutovat, ani nereagoval na to že jsem od listopadu zaměstnán. Nevím kde vzal na mně mé telefonní číslo. Také mi řekl že přijede za týden "ke mně domů", ale pravdou je že to co uvedl je má přítelkyně kde občas přespím, ale nebydlím tam.
Otázka pro mne je, zda ji mohou něco zabavit, či nikoliv? Pokud to udělají, zničí mi vztah a vše.
Děkuji předem za odpověď.
 
Zdravím Vás, bohužel exekutor skutečně může přijet k Vaší přítelkyni a zabavit u ní Váš majetek, a to jen proto, že se u přítelkyně zdržujete. Pokud chcete uchránit majetek přítelkyně máte několik možností, a to buď tu, že Vaše přítelkyně dohledá co nejvíce dokladů o tom, že zařízení v bytě či domě jsou její. Těmito doklady jsou zejména smlouvy kupní, darovací, nájemní, úvěrové, leasingové, . faktury, dodací a záruční listy, . a nebo dluh alespoň částečně uhradit a nebo se zkusit s exekutorem dohodnout na splátkovém kalendáři. Věci, které nelze zabavit ani povinnému jsou upraveny v ust. § 321 a v ust. § 322 občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb). Nelze však vyloučit, že zaměstnanci exekutora zabaví i věci Vaší přítelkyně, pokud by se tak stalo, je nutné podat v souladu s ust. § 68 odst. 1 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) k soudnímu exekutorovi návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu. Tento návrh však musí podat Vaše přítelkyně, a to do 30 dní ode dne, kdy se o zabavení svých věcí dozvěděla. Jako přílohu k tomuto návrhu je však nutné přiložit úředně ověřené kopie listin prokazujících její vlastnické právo k zabaveným věcem.