Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.069.382

Splacení dluhu exekutora - exekutor přesto nově zablokoval účet a stavební spoření

Odesláno: 
Otevřeno 1092 x
3 odpovědi
 
Dobrý den
společnost O2 na mě vydala příkaz na exekuci u pana Podkonického za neuhrazenou částku 3000 Kč. S exekučními náklady a dalšími se celková částka vyšplhala na necelých 12.000 Kč. Tuto částku jsem uhradil dne 19.7.2016.
22.7.2016 mi přišlo rozhodnutí o zablokování požadované částky na mém učtu. Toto rozhodnutí bylo vydáno dne 20.7.2016. Volal jsem tedy na daný exekutorský úřad Prahy 5 a paní na telefonu mi oznámila že můj dluh je zaplacen a že dá příkaz k odblokování dané částky.
29.7.2016 mi přišlo další rozhodnutí ze dne 27.7.2016 o zablokování mého stavebního spoření, kde je přes 200.000 Kč a naúčtování dalších 700 Kč za výdaje exekutora. Těchto 700 Kč jsem opět uhradil. Bohužel stále se nic neděje. Částka na mém učtu je stále blokovaná i mé stavební spoření. Má na to exekutor právo? Mohu dostat na zpět těch 700 Kč? A samozřejmě bych uvítal náhradu za vzniklé problémy a dle mého názoru za šikanu od pana Podkonického.
 
Zdravím Vás, ohledně blokace účtu tomu rozumím, neboť sdluh se má za uhrazený až přispáním peněz na účet exekutora. Jelikož jste dlužnou částku uhradil 19.7.2016, mohla být připsána na účet exekutora klidně i 21.7.2016. Nicméně po zjištění úhrady mělo být dle mého názoru vydáno rozhodnutí o zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. g) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.), popřípadě by exekutorský úřad již neměl vydávat rozhodnutí o blokaci stavebního spoření. Víte ono je otázkou jak často se na daném úředě kontrolují platby a jak spolu jednotliví pracovníci soudního exekutora komunikují. Vím, že Vás to nemusí zajímat. Mám za to, že by tedy příkaz k blokaci stavebního spoření měl být co nejdříve zrušen soudním exekutorem. Být Vámi podala bych k soudnímu exekutorovi pro jistotu co nejdříve návrh na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. g) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.), s tím, že celková dlužná částka i dodatečně vyčíslené náklady byly uhrazena. O úhradě těchto částek je však nutné doložit pokud možno úředně ověřené kopie dokladů o úhradě, ať už výpisy z účtu, stvrzenka z bankomatu či ústřižky složenky. Z tohoto důvodu máte, za to, že exekuce by z důvodu její úhrady měla být zastavena a jednotlivé exekuční příkazy by měly být zrušeny, neboť již není co vymáhat a je zde dán důvod pro zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. g) občanského soudního řádu. Mám za to, že jsou-li zde Vámi uvedené informace pravdivé, exekuce by měla být zastavena. Ohledně náhrady škody si nejsem zcela jista, mám za to, že exekutor Vám škodu patrně dobrovolně nenahradí, pokud na ní budete trvat bylo by nutné kontaktovat advokáta, který se zabývá i problematikou náhrady škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Kontakty na advokáty naleznete na stránkách http://www.advokatikomora.cz nebo na http://www.cak.cz. Nejdříve bych však podala návrh na zastavení exekuce. Přeji Vám hodně štěstí.
 
Dobrý den
Děkuji za odpověď. Tak pokud tomu tedy rozumím pan Podkonický na blokaci stavebního spoření právo nemá, když už daná částka byla již blokována na mém běžném účtu? Těch 700 korun, které si účtoval za blokaci stavebního spoření, mu tedy zůstanou?
Víte jsem velmi vytěžený člověk a často jsem v zahraničí na delší dobu. Bojím se tedy abych až se vrátím domů tak neměl vyměněné zámky a nebo zabavený můj dům v hodnotě několika miliónů.
Podám tedy návrh na zrušení exekuce, podložený výpisem z učtu na platbu 12000 a i těch daných 700 korun. Opět zase to bude stráta mého drahoceného času, který mi nikdo nezaplatí. A nemluvě o tom zdali semnou bude někdo chtít komunikovat po mé zkušenosti s přístupem a chováním operátorů, s kterými jsem telefonoval.
 
Zdravím Vás, tady jde o to, že byla-li již platba prokazatelně celkové vymáhané částky připsána na účtu exekutora, tak exekutor již neměl vydávat další exekuční příkaz (blokace stavebního spoření), ale měl odblokovat Váš účet a zastavit exekuci z důvodu úhrady vymáhané pohledávky dle ust. § 268 odst. 1 písm. g) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.), pokud tak neučinil, je vhodné, abyste tedy návrh na zastavení exekuce podal Vy sám a doložil tak úhradu celkové vymáhané částky a dodatečných nákladů exekuce, tj. těch 700, - Kč.