Počet stránek ve webu: 39.858

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.841.923

Pravidelně splácená exekuce - exekutor chce další peníze navíc jinak hrozí zabavením majetku (vybavení domácnosti)

Odesláno: 
Otevřeno 879 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
ráda bych se dozvěděla více o možnosti vymáhání exekuce na mého syna, pracuje a jsou mu sráženy srážky ze mzdy na exekuce, dostává jen životní minimum přes 9.000 Kč. Ve druhé polovině července 2016 nás navštívil exekutor a chtěl ještě týž den odeslat částku 10.000 Kč na účet, to byla středa a do pondělí, že má syn odeslat částku ve výši 40.000 Kč, dále chtěl, že do půl roku (02/2017) musí splatit v měsíčních částkách přes 7.000 Kč. Říkal, že už má zaplacenou částku z práce přes 166.000 Kč. Byli jsme překvapeni z jeho návštěvy, když vím, že splátky jsou mu skutečně sráženy ze mzdy. Chci se zeptat, zda je to takto možné a kde na takové částky má syn vzít peníze?
Děkuji za informaci a jsem s pozdravem M.
 
Zdravím Vás, bohužel exekutor může exekuci provádět i vícero způsoby provedení exekuce současně. Tedy jak srážkami ze mzdy tak i exekucí prodejem movitých věcí povinného. Z tohoto důvodu Vás také vykonavatelé soudního exekutora navštívili.
Mám za to, že je jen na Váš, zda synovi pomůžete či nikoli, nikdo Vás k tomu nemůže nutit. To samé platí i o splátkovém kalendáři, pokud dlužník na splátky ve výši požadované exekutorem nemá, neplnil by jej a tudíž nemá ani smysl se o to pokoušet. Tato věc má však následky v tom smyslu, že pokud byl synovi zabaven nějaký majetek bude zpeněžen. Pokud již byli věci polepeny doporučuji Vám pročíst si ust. § 321 a § 322 občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.). V těchto ustanoveních jsou totiž upraveny věci, které nelze zabavit ani povinnému, a pokud by se tak stalo, je to důvodem pro zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. d) občanského soudního řádu. Návrh na zastavení exekuce se podává soudnímu exekutorovi.
Vykonavatelé bohužel příliš často používají metody psychického nátlaku, a to nejen na povinné, ale i na jeho rodinné příslušníky.