Počet stránek ve webu: 39.805

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.828.933

Exekuce - dluh za Internet při jednostranně ukončené smlouvě o poskytování Internetu zákazníkem

Odesláno: 
Otevřeno 800 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
dnes (4.8.2016) mi přišel dopis od exekutora, kde požaduje úhradu dlužné částky poskytovateli Intenetu, který si nárokuje dluh od 1.1.2013 do 31.5.2014.
Problém je v tom, že jsem se v desátém měsíci roku 2013 z bytu odstěhoval a poskytovateli jsem napsal dopis, kde jsem ho žádal o ukončení smlouvy z důvodu stěhování.
Má nárok požadovat úhrady za služby, které jsem od 10. měsíce 2013 nevyužíval?
A bohužel, z důvodu změny účtu nejsem schopen doložit platby za poskytnuté služby, kdy jsem ještě v bytě bydlel.
Předem děkuji a s přátelským pozdravem Lukáš
 
Zdravím Vás, pokud naleznete kopii dopisu poskytovateli internetu máte větší šanci na úspěch ve věci zastavení exekuce než kdybyste kopii tohoto dopisu nenalezl.
Vzhledem k tomu co uvádíte, mám za to, že Vám rovněž nebyl doručen ani exekuční titul (rozhodnutí, na jehož základě je tato pohledávka exekučně vymáhána). Pokud se nemýlím, tak bych na Vašem místě podala k exekutorovi, který pohledávku vymáhá návrh na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.), a argumentujte tak, že Vám exekuční titul nebyl řádně doručen, neboť oprávněný (poskytovatel internetu) nezohlednil změnu Vašeho trvalého pobytu a proto máte za to, že Vám veškeré písemnosti byly doručovány na původní adresu, tedy i exekuční titul. Jelikož Vám byl exekuční titul doručován na nesprávnou adresu, nemohl tedy řádně nabýt právní moci ani vykonatelnosti, což znamená, že se jedná o nezpůsobilý exekuční titul. Jen na základě pravomocného a vykonatelného exekučního titulu může být vedena exekuce na majetek povinného, což ve Vašem případě splněno není a Vy máte za to, že je ve Vašem případě naplněn zákonný důvod pro zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu. Proto bude nejlepší, když kopii tohoto dopisu najdete a v kopii přiložíte k návrhu na zastavení exekuce, a to i spolu s nivou smlouvou o poskytování internetu např, s jiným poskytovatelem.