Počet stránek ve webu: 39.858

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.842.050

Upřednostnění dluhu (pohledávky) v exekuční dražbě - postup, informace

Odesláno: 
Otevřeno 1856 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
prosím Vás o informaci - 02/2014-07/2016 vymáhám exekučně dlužnou mzdu, ale nesvědčí mi zástavní právo pořadí, v září 2016 bude dražba vedená finančním úřadem.
Je možné upřednostnění pořadí, případně do jaké skupiny budu zařazen. Nevím jak přesně sepsat přihlášku do dražebního jednání, je nás v pořadí osm věřitelů.
Děkuji
 
Zdravím Vás, i když se exekuční dražba konaná správcem daně bude řídit zvláštním zákonem, a to daňovým řádem, neboť exekuce prováděna správcem daně u vymáhání pohledávek na daních je pohledávkou přednostní, mám za to, že i v tomto případě můžete v souladu s ust. § 336f občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.) podat přihlášku Vaší pohledávky do daňové exekuce, neboť dle § 177 daňového řádu se i pro daňovou exekuci použije občanský soudní řád.
Pokud je Vaše pohledávka přednostní, tedy pohledávka výživného, aj. pohledávky uvedené v ust. § 279 odst. 2 občanského soudního řádu, bude i tato přihláška mít pořadí přednostní pohledávky. Pokud se jedná o pohledávku nepřednostní - běžná půjčka či spotřebitelský úvěr, bude i tato pohledávka nepředností.
Ohledně pořádí Vám řeknu, že pořadí bude mít tato pohledávka takové v jakém pořadí ji doručíte správci daně, který bude danou nemovitost dražit.
Návod na sepsání přihlášky pohledávky do exekuce i daňové je obsažen v ust. § 336f občanského soudního řádu.
Vy musíte uvést k jakému správci daně (finančnímu úřadu podáváte přihlášku pohledávky), přihlášku pohledávky zaslat dvojmo.
V přihlášce musíte uvést, kdo je dlužníkem (povinný), kdo je oprávněným - Vy a na základě jakého rozhodnutí, dále musíte uvést, kdy dané rozhodnutí nabylo právní moci, případně kdy byla nařízena exekuce na majetek povinného a kdy tato exekuce byla zapsána do katastru nemovitostí. dále je nutné přiložit úředně ověřenou kopii pravomocného a vykonatelného exekučního titulu s doložkou právní moci a vykonatelnosti (tedy rozhodnutí, na jehož základě je tato pohledávka exekučně vymáhána) a konečně je nutné vyčíslit i celkovou výši pohledávky ke dni konání dražby nemovitosti, a dále i to, zda se jedná o exekuci přednostní či nepřednostní. Pokud by v rubrice vzory nebyl vhodný vzor, je možné využít i služeb advokáta, který Vám přihlášku pohledávky do daňové exekuce sepíše. Kontakty na advokáty naleznete na stránkách http://www.advokatikomora.cz nebo na http://www.cak.cz.