Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.529.680

Dlužník neuvedený v nájemní smlouvě ale s trvalým bydlištěm, pobytem - hrozí exekuce věcí v bytě, domě, nemovitosti?

Odesláno: 
Otevřeno 1034 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
můj otec nás zadlužil a přes 3 roky (2013-2016) se doma už neukázal. Již u nás byl 2x exekutor a hrozí další. Bydlíme v pronajatém bytě a můj otec v nájemné smlouvě není psaný, ale zdá se, že trvalé bydliště stále u nás má, i když tvrdí opak. Má exekutor právo na vstup do bytu, když v nájemní smlouvě není dlužník uveden? Může se máma proti těm exekucím nějak bránit, když za to vůbec nemůže a o jeho dluzích nevěděla? Momentálně teď je s otcem v rozvodovém řízení.
Děkuji
 
Zdravím Vás, tato situace je pro Vaši maminku velice nepříjemná a flustrující, což chápu. Dodávám jen, že exekutor má právo vstoupit k Vám do bytu, jelikož se jedná o povinného a Vaše maminka je stále jeho manželka a dle zákona platí, že je-li majetek v režimu společného jmění manželů, tak oba z manželů společně nabývají majetek i dluhy. Pokud tedy dluh vznikl za trvání manželství tak jej bohužel lze po Vaší mamince vymáhat. Víte před rokem by byla situace pro Vaši maminku mnohem optimističtější, neboť byl vydán nález Ústavního soudu Pl. ÚS 1/14 ze dne 31,3.2015, který velmi výrazně omezoval možnost exekučního postihu manžela povinného, což v praxi vedlo k tomu, že exekutoři přestali exekučně postihovat manžele povinných. Tento nález Ústavního soudu však byl zčásti překonán, a to novelou občanského soudního řádu č. 139/2015 Sb. a č. 164/2015 Sb.
Pro Vaši maminku by však byla elegantním řešením insolvence, a to za předpokladu, že má více věřitelů a více závazků a závazky, alespoň některé má 30 dní po splatnosti, dále to, že je Vaše maminka schopna ze svých příjmů uhradit alespoň 30% pohledávek svých nezajištěných věřitelů spolu s odměnou insolvenčního správce ve výši 65.340,- Kč. Pokud by na to příjmy maminky nestačily, je možné mamince pomoci formou darovací smlouvy nebo smlouvy o důchodu, ve které se zaváže dárce, že bude mamince po dobu trvání oddlužení (60 měsíců) poskytovat dar v určité výši, který bude zcela použit na plnění splátkového kalendáře v rámci oddlužení, a to tak, aby Vaše maminka byla schopna i s darem uhradit pohledávky svých nezajištěných věřitelů alespoň v 30% výši + odměnu insolvenčního správce ve výši 65.340,- Kč. Jen dodávám, že dárce by neměl být ani v exekuci ani v insolvenci a podpisy smluvních stran na darovací smlouvě musí být úředně ověřeny.